Høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 26. january 2015
Svarnummer:
103

Indsendt af

Peter Stennicke

Virksomhed / organisation

Heibergskolen

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Skolebestyrelsen ved Heibergskolen anbefaler at Fritidshjemmet Borgen, som er beliggende på samme matrikel som Heibergskolen, og er det eneste fritidshjem der optager elever fra Heibergskolen overgår til at blive KKFO. Der er en række fordele ved at Heibergskolen og Borgen indgår i en tættere ledelsesmæssig sammenhæng som skole og KKFO • Skole og KKFO kan arbejde ud fra det samme pædagogiske værdigrundlag, og de samme overordnede principper, hvilket giver en bedre sammenhæng i børnenes hverdag, trivsel og udvikling. • Samarbejde om enkeltbørn og familier er smidigere, når samarbejdet foregår indenfor den samme enhed. KKFO kan være en del af skolens ressourcecenter. • Det tættere samarbejde vil øge muligheden for fælles udnyttelse af ressourcer; fx teknisk og administrativt personale og lokaler til fordel for både skole og fritidstilbud. • En fælles administration giver en bedre og billigere drift af både skole og fritidstilbud. • En fælles ledelse giver en bedre gensidig forståelse mellem skole og fritidstilbud. • 'Stærkt samarbejde' og fælles personale som fx skolepædagoger kommer bedre i spil, når skole og fritidstilbud er i samme organisation. • På sigt bør muligheden for at sikre pædagogerne fuldtidsstillinger være bedre, når fritidstilbuddet er en KKFO. • Skolen bør få bedre mulighed for at udnytte pædagogernes arbejdstid, når der er tale om en KKFO - fx i lighed med Gentofte, hvor KKFO ( GFO) -personalet kan være omkring eleverne hele dagen. • Formiddagstiden i en KKFO kan udnyttes bedre end i et fritidshjem, da børnene jo er på skolen og ikke på fritidshjemmet. • Bedre muligheder for fælles planlægning mellem skole og KKFO, så afsættet er børnenes behov. • Sundt og udviklende for både skoleledelse og fritidshjemsledelse, at være i samme ledelsesteam, da vi jo har en fælles opgave - med de sammen børn.

Få nyt om høringer

Abonnér