Høringssvar vedrørende Udkast til helhedsplanen for Strøget

Oprettet: 21. maj 2017
Svarnummer:
25

Indsendt af

Peter Filtenborg

Virksomhed / organisation

privat

Postnr.

1205

By

København K

Høringssvar

"Helhedsplan for Srøget" kaldes den...MEEEN, vëd I nu hvad, I har da ikke udsendt en "helhedsplan". Jeres plan er fuld af huller og er i bedste fald nogle få og stærkt utilstrækkelige lappeløsninger på lokalplanen fra 1990. Jeres nye "plan" er en ren ommer!

Jeg kan tilsvarende fuldt tilslutte mig kronikken i Berlingske Tidende 21-05-2017 ved arkitekt Bue m.fl.:

"Forslaget leverer et så magert beslutningsgrundlag, at det virker useriøst. Der mangler fagligt forsvarlige analyser af funktioner, behov, trafikmønstre, bevaringsværdier. Der mangler en redegørelse for anden planlægning og lovgivning, herunder omkring samspilsproblemer og samspilsmuligheder mellem forskellige forvaltningsområder og myndigheder. Vigtige drivkræfter i udviklingen lades behændigt ude af betragtning. Der mangler i det hele taget alt det, som gør, at vi kan tro på, at Borgerrepræsentationen tager Strøget og Indre By alvorligt."
(citat slut)

Jeg må derfor spørge, om planlæggerne bag "planen" virkelig har taget højde for tilgrænsende planlægning og øvrige lovgivning ?

Med skeptisk hilsen
Peter Filtenborg
Snaregade 6, 2.tv.
1205 København K

Få nyt om høringer

Abonnér