Høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 3. february 2015
Svarnummer:
228

Indsendt af

Pernille og Carsten Sederberg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Fremtidens Fritidstilbud - Lokal løsning på Brønshøj Skole med Præstekær fritidshjem og klub. Økonomien tvinger Københavns Kommune til sammenlægninger af fritidstilbud. Ja, men hvordan sikrer vi så fortsat kvalitet, super dygtige fritidspædagoger med høj faglighed og – ikke mindst - vores børns trivsel i store institutioner? Vi er forældre til 3 børn i alderen 8-11 år, der i dag går på Præstekær fritidshjem og klub. Vi har valgt Præstekær pga. dens ry for dygtige pædagoger, og deres evne til at se børnene, som dem de er. Og vi oplever netop at vores børn trives, bliver set og hørt, udfordret tilpas og samtidig får lov til selv at vælge, hvordan deres eftermiddag skal forløbe, selvfølgelig styret af nogle nøje gennemtænkte didaktiske overvejelser fra Præstekær. Eksempel fra den virkelige verden: Vores 2 børn i 2. klasse på Brønshøj Skole mistrivedes i voldsom grad sammen med resten af klassen som følge af alle forandringerne ved skolereformen, efter sommerferien 2014. Vi tog kontakt til lærerne, forældrene og ikke mindst personalet på Præstekær, der straks tog initiativ til et særligt pædagogisk projekt for vores 2 børn og deres klassekammerater. I et tæt og konstruktivt samarbejde med klassens lærere, styret af pædagogerne på Præstekær bliver der nu arbejdet med vores børn en fast skoledag om ugen, på Præstekærs lokalitet og med de gennemtænkte fysiske rammer og dygtige pædagoger, der er til stede her. For os er det helt afgørende, at vi fremover stadig ser hurtig og effektiv handling, når vores børn mistrives; at vi stadig møder høj pædagogisk faglighed og -ledelse i vores børns fritid; og at vores børn stadig bliver set og hørt – også i deres fritidstilbud. Derfor er det rigtig vigtigt, hvilken politisk beslutning der nu bliver truffet: •Sørg for at fritidstilbud og skole får 1:1 ledelse. •Sørg for at vi kan lave en lokal løsning omkring Brønshøj Skole, hvor Præstekær og Brønshøj Skole indgår i et partnerskab. •Sørg for at fritidstilbud får deres egen base, så de dygtige fritidspædagoger får rum og plads til at udføre deres vigtige arbejde og fortsat ønsker deres job. •… og …. sørg for at det hele ikke skal gå så forbandet stærkt. Vores børn og Brønshøj Skole er stadig ikke ”landet” efter skolereformen. Vores skole er under fuld ombygning. Vores børn bliver endnu mere voldsomt presset, hvis der skal ske flere store skift de næste par år. Med håbet om at vi bliver lyttet til, Pernille og Carsten, Forældre til 3 børn på Præstekær fritidshjem og klub & Brønshøj Skole.

Få nyt om høringer

Abonnér