Høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. january 2015
Svarnummer:
166

Indsendt af

Paul Mayer

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

Oplægget er utilstrækkeligt og mangelfuldt omkring konsekvenser for fritids institutionernes service og kvalitets mål i udviklingsperspektivet (f.eks., indenfor bevægelse, læring, dannelse, sociale relationer, selvforståelses mål), samt trivselsmæssige- og praktisk betydning for kommunens skolebørn og deres familier. Der kan ikke tages stilling til strukturændringer i et offentligt tilbud uden saglig fremlæggelse af reelle konsekvenser for service til borgerne. Mangel på kvalitetsmål, rationale for disse, bevisførelse for at disse kunne forestille sig opnåelige under en given forandringsforslag og relevant målbar indikatorer, gør forslaget til en uacceptabelt og overraskende mangelfuld stykke politisk arbejde, som ingen kan være stolt af eller trygge ved. Forarbejdet kan ikke accepteres pga. alvorligt mangler givet dens principielt karakter for skolebørn og familiers interesser i Københavns Kommune.

Få nyt om høringer

Abonnér