Høringssvar vedrørende Udkast til helhedsplanen for Strøget

Oprettet: 7. maj 2017
Svarnummer:
14

Indsendt af

Mikkel Skat Skov

Virksomhed / organisation

Capital Investment A/S

Postnr.

1265

By

København

Høringssvar

Capital Investment, der repræsenterer ejerne af Vimmelskaftet 46-48, er glade for, at kommunen nu har taget initiativ til at udarbejde en helhedsplan for Strøget.

Det er vigtigt, at hele Strøget fremstår indbydende både overfor byens mange turister men også for de mange københavnerne der færdes på Strøget enten for at besøge forretningerne eller simpelthen benytter Strøget som en bekvem vej mellem Rådhuspladsen og området omkring Kongens Nytorv.

Capital Investment vil gerne gå aktivt ind i arbejdet for et bedre Strøget. Helt konkret tilbyder vi at bidrage til udviklingen af den lille plads på Vimmelskaftet foran vores ejendom.

Vi deltager således gerne i idéudviklingen af pladsens fremtidige brug, herunder giver vi gerne tilsagn om en medfinansiering der kan sikre, at pladsen fremstår indbydende og attraktiv for alle besøgende.

Vi tilbyder også dialog med vores rådgivere, herunder arkitekter m.fl., som kan indgå i et samarbejde med forvaltningen om den fremtidige brug af pladsen.

Det er vigtigt for os, at de nye butikker der etableres på pladsen får rimelige arbejdsvilkår.
Tilfældig underholdning, ulovlige stader m.v. vil give butikkerne ringe mulighed for at udvikle sig og investere i nyansættelser, lærlinge, uddannelsesprogrammer m.v.

Vi er opmærksomme på, at pladsen stort set er det eneste opholdssted på Strøget udover haven ved Helligånds Kirken som kommunen ikke har råderet over. Pladsen bør fremadrettet være præget af kvalitet, tilgængelighed samtidigt med at kunderne let kan få adgang til butikkerne på og ved pladsen.

Men udviklingen af pladsen bør ske i samspil med ejerne og for vores del bidrager vi som nævnt gerne til denne udvikling.

Endelig vil vi gerne opfordre kommunen til at nedsætte et rådgivende organ som kan følge den kommende tids udvikling af Strøget og bidrage med input.

Sammensætningen bør efter vores mening bl.a. består af Strøgets ejere og lejere, repræsentanter for forvaltningen samt personer med særligt indblik i byudvikling. Capital Investment deltager gerne aktivt i et sådant arbejde.

Læs nærmere om vores forslag i det vedhæftede høringssvar.

Få nyt om høringer

Abonnér