Høringssvar vedrørende Strategi for bynatur i København

Oprettet: 5. juli 2015
Svarnummer:
3

Indsendt af

Martin Haupt-Jørgensen

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Bynatur er en vigtig forudsætning for, at det er rart at bo i byen, så området fortjener langt mere opmærksomhed end hidtil.

Kommunen skriver i sit oplæg ”selv om vi bliver flere københavnere og byen bliver tættere, skal København stadig være en grøn by med et stort udbud af parker og naturområder, gadetræer, grønne gårdhaver og rige naturoplevelser for Københavnerne.” Jeg er enig, men undrer mig over formuleringen ”stadig være en grøn by”. Mener kommunen, at København på nuværende tidspunkt er grøn? København fremstår umiddelbart meget lidt grøn i forhold til byer som Berlin og Frederiksberg og man har tydeligvis ikke fokus på at gøre den grønnere. Kommunen har f.eks. valgt ikke at plante træer langs den nyrenoverede Nørrebrogade. Begrundelsen for at kommunen ikke planter træer langs gaderne er typisk, at det vil ødelægge oversigtsforholdene, men i en by som Berlin kan det jo lade sig gøre.

Jeg vil opfordre Kommunen til at være langt mere ambitiøse omkring bynatur, hvilket betyder at kommunen skal være villige til at bruge langt flere penge på området. Hvis der ikke er råd kan man f.eks. reducere den meget dyre finansiering af private grønne gårdanlæg til beboelsesejendomme. Disse er typisk lukkede for offentligheden, så det ville være mere retfærdigt at bruge skattepengene på bynatur der kommer os alle til gavn.

Mine konkrete forslag til bedre bynatur inkluderer
:
•Langt flere træer langs vejene.

•Beplantning med robuste kravleplanter af de mange tomme endegavle samt facader på beboelsesejendomme. Et af de oplagte steder er Odinparken på Nørrebro.

•Bedre udnyttelse af de eksisterende parker. Bl.a. nedlæggelse af kommunens grimme bygninger i Stefansgadeenden af Nørrebroparken og i stedet placering af faciliteterne under jorden.

•Flere blomsterbede i det offentlige rum.

•Lade være med at bruge pladser til bilparkering, da dette pt. tager plads fra det grønne. Eksempler inkluderer den røde plads på Nørrebro og Dantes plads. Parkeringspladser bør placeres under jorden.

Få nyt om høringer

Abonnér