Høringssvar vedrørende Udkast til helhedsplanen for Strøget

Oprettet: 20. maj 2017
Svarnummer:
22

Indsendt af

Martin Brandt

Postnr.

1150

By

København K

Høringssvar

Jeg ser ikke Købmagergade nævnt som en del af planen, men jeg vil foreslå, at denne inddrages. Udfordringerne og mulighederne er de samme for Købmagergade, og hvis det er et samlet løft, der skal til, giver det god mening at se på det sammenhængende gågade-område.

Jeg er enig med andre i, at der bør ses på cyklisters og andre trafikanters påvirkning af gågade-miljøet.
Det særlige ved gågaden, nemlig et område kun for gående, hvor man kan færdes uden bekymring som gående, eksisterer ikke længere.
Cyklister, biler, varevogne etc kører i så stort antal og med så høj fart, at man ikke kan færdes som gående på Strøget og Købmagergade uden at skulle være meget agtpågivende.

Jeg har i mange omgange forsøgt at få forklaret reglerne for især cyklister på strøget og Købmagergade, men både politi og kommunale afdelinger giver uklare og forskellige beskrivelser.

Tidligere var der betjente, som gik ruten på gågaderne og gav cyklister påbud om at stå af og trække, men ikke længere.

Hvis området skal løftes og have et særpræg, som er forskelligt fra byens øvrige gader, er det nødvendigt at begrænse/fjerne den almindelige trafik fra gågaderne.

Få nyt om høringer

Abonnér