Høringssvar vedrørende Grøn hverdag og livskvalitet

Oprettet: 17. juni 2012
Svarnummer:
6

Indsendt af

Marianne Pedersen

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

I Københavns Kommunes Strategi om Grøn Hverdag og Livskvalitet fremgår, at man sigter på at fodgænger trafikken skal stige med 20% frem mod 2015.

Skal dette lykkes er det efter min opfattelse nødvendigt, at se nærmere på, hvordan det kan blive attraktivt at færdes i byen som fodgænger. De seneste år har fokusset på at styrke cyklismen i byen, som i øvrigt er positivt og bør forstsættes, medført en kulturændring blandt cyklister.

Udover på de forbedrede og udbyggede cykelstier færdes cyklister nu overalt på fortove, fodgængerovergange og på parkstier. F.eks. er det vanskeligt at gå en rolig tur i Fælledparken på Østerbro eller langs søerne, fordi man bliver ringet af eller anråbt med skældsord af cyklister, der vil frem. Og det er vel at mærke på gangarealerne.

Skal det blive attraktivt at færdes til fods i København igen og endda styrke antallet af gående, er det derfor bydende nødvendigt, at der tænkes over, hvordan man kan adskille de to trafikformer. Cyklister og fodgængere har så forskelligt tempo, at det ikke er muligt at færdes samtidig på samme arealer. Herfor må arealer til de to trafikformer adskilles bedre og mere synligt med forbudt cykelskilte og/eller barrierer på gangarealer forbeholdt fodgængere.

Med venlig hilsen
Marianne Pedersen

Få nyt om høringer

Abonnér