Høringssvar vedrørende Udkast til helhedsplanen for Strøget

Oprettet: 21. maj 2017
Svarnummer:
26

Indsendt af

Lotte Juul

Virksomhed / organisation

Medlem af Stæderne og Strøgets Beboerforening

Postnr.

1208

By

Kbh. K

Høringssvar

Indre by har enorme problemer med støj, utryghed og affald fra nattelivet. Den helt overvejende prioritet for kommunen må derfor være at løse disse problemer. Så hvis valget står mellem at løse disse udfordringer (med de ressourcer det kræver) og på at renovere Strøget, så brug ressourcer på at genskabe en by, der ikke sumper til at larm, støj og møg.

Cykeltaxaer med musikanlæg er en væsentlig kilde til støj. Disse bør forbydes med store konsekvenser (bøder, konfiskation af cykel), hvis det ikke overholdes.
Høj musik vælter ud af mange butikker, hvilket også bør forbydes.
Byen forurenes af larm og støj, der stresser byens beboere og brugere.

Mere politi – og især mere patruljerende politi er helt nødvendigt. Lad os få indført gående politi, der holder øje med alle ulovligheder og som skrider ind og statuerer eksempler. Udskriver mærkbare bøder, når lovgivningen ikke overholdes. Det forekommer grotesk, at loven kan overskrides uden konsekvenser.

Hvorfor skal restauranter og cafeer have ret til at bruge vores allesammens fælles gadeareal til at øge deres indtjening ved udeservering? Hvis de skal have lov at inddrage vores fælles arealer i deres forretning, bør de som minimum betale pr m2, således som praksis tidligere var.

Strøget har som indre by iøvrigt store problemer med enorme affaldsmængder som følge af en adfærd med at smide affaldet på gaden og ikke benytte affaldsspande. Nattelivet og unge menneskers indtagelse af massive mængder alkohol bidrager i særdeleshed til denne uheldige og for kommunen ekstreme bekostelige adfærd. En stærk begrænsing af nattelivet (via stop for bevillinger og udflytning af nattelivet til ubeboede områder som fx Refshaleøen) vil nedbringe mængden af affald – for ikke at nævne støjen og ytrygheden.

Få nyt om høringer

Abonnér