Høringssvar vedrørende Strategi for bynatur i København

Oprettet: 27. august 2015
Svarnummer:
17

Indsendt af

Lars Andersen

Virksomhed / organisation

www.danske-natur.dk

Postnr.

2300 S

By

Sundby

Høringssvar

Amager Fælled "De sidste rester af de oprindelig strandenge på den østlige del af Amager Fælled i København Kommune er udstykket som byggegrunde" Det offentlige udviklingsselskab By & Havn går nu i gang med forarbejdet til, at der kan bygges især boliger i Amager Fælled, Ørestads fjerde og næsten ubebyggede kvarter, som ligger mellem Ørestad City og Ørestad Nord. Det budskab kom frem på et investormøde onsdag ved den internationale ejendomsmesse Mipim i Cannes - efterhånden er udviklingen nemlig nået så langt i de tre øvrige kvarterer, at det er blevet Amager Fælleds tur. »Vi går nu i gang med forarbejdet og skal drøfte udviklingen med kommunen. Det skal overvejende være boliger, og jeg forestiller mig, at vi kan få byggerier i gang fra 2018-2019,« uddybede administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen over for Berlingske Business.... Kommentar; "By & Havn" kalder det "den øde del af Ørestad?" Jeg kalder det "den sidste vilde natur i København" som rummer orkideer som Brændeskærm og enkelte Kødfarvet Gøgeurt & Sump-Hullæbe. Krybdyr og padder og sjældne insekter som bla. Kridtugle, Photedes morrisii og meget andet mere. Se mere om naturen på Amager Fælled i rapport: Videnindsamling Natur 2013 Amager Fælled. Lars Andersen d. 24 marts 2015. Omhandler område i tidligere lokalplan 278 Reference; danske-natur om Amager fælled; http://www.danske-natur.dk/amagerfaelled.htm Videnindsamling Natur 2013 Amager Fælled Biomedia Rapport til Københavns Kommune udarbejdet af: Anders N. Michaelsen og Johanne Bak, Biomedia og Lars Andersen: http://www.avlu.dk/wp-content/2014/09/Vidensindsamling-Natur-Amager-Fælled-2013.pdf

Materiale: