Høringssvar vedrørende Grøn hverdag og livskvalitet

Oprettet: 13. juli 2012
Svarnummer:
8

Indsendt af

Jan Koed

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

En afgørende forudsætning for at kunne realisere de ambitiøse målsætninger om højere livskvalitet og et rigere byliv er, at al gennemkørende biltrafik fjernes fra Indre By.

Hvordan vil byen kunne opleves, hvis al uvedkommende biltrafik er fjernet, og byens store trafikåre, H. C. Andersens Boulevard, er leveret tilbage til fodgængerne og cyklisterne?

Vedlagte essay bringer et øjebliksbillede af Rådhuspladsen i 2020 uden gennemkørende trafik og med ny metrostation.

Få nyt om høringer

Abonnér