Høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 26. january 2015
Svarnummer:
105

Indsendt af

Helle Elslund

Virksomhed / organisation

Klynge Ø9

Postnr.

2100

By

København

Høringssvar

MEDudvalget i Klynge Ø9 anbefaler, at der besluttes en sammenhængende og bæredygtig løsning for Kommunens børn i fritidshjem og klubber. Derfor peger MEDudvalget på, at Kommunens fritidstilbud som nu, forankres i Klyngerne. En forankring i eksisterende klynger vil øge muligheden for fortsat at styrke kvaliteten i børns fritidsliv – kerneopgaven. Arbejdet med chancelighed, børn og unges kulturfællesskaber og leg, vil drage fordel af den økonomiske bæredygtighed klyngerne tilbyder. Derudover vil fritidstilbuddenes forankring i klynger fastholde BUFs ønske om et sammenhængende fagligt perspektiv på 0 – 18års området. Det er MEDudvalgets anbefaling at fritidspædagogiske tilbud kun forankres i klyngerne. Klynger er den eneste fremtidssikrede og langtidsholdbare løsning for en bæredygtig pædagogisk, personalemæssig, ledelsesmæssig, økonomisk og arbejdsmiljømæssig udvikling. Da klyngestrukturen blev indført i 2011, var der tale om en strategisk og langsigtet beslutning om en ændret institutions- og ledelsesstruktur og kultur, med henblik på at fremtidssikre attraktive dag- og fritidstilbud med kvalitet i kerneopgaven og som attraktiv arbejdsplads. Med baggrund i ovenstående argumentation vil MEDudvalget derfor anbefale, at fritidstilbud fortsat forankres i klynger. Det skal tillige anbefales, at der foretages en 2. høringsrunde, hvor alle får mulighed for at kvalificere de endelige organisatoriske og strukturelle lokalløsninger omkring 1 til 1 ledelse for, at sikre lokal forankring og ejerskab blandt det personale og den ledelse der skal arbejde i den nye virkelighed. På MEDudvalget i Klynge Ø9s vegne Med venlig hilsen Helle Elslund Næstformand.

Få nyt om høringer

Abonnér