Høringssvar vedrørende Udkast til helhedsplanen for Strøget

Oprettet: 21. maj 2017
Svarnummer:
27

Indsendt af

Hanne Kongsgaard

Postnr.

1204

By

København K

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Lotte Juuls høringssvar, som på retvisende vis påpeger, at Indre by har problemer med støj, utryghed og affald fra nattelivet. Den helt overvejende prioritet for kommunen må derfor være at løse disse problemer. Prioritér at bruge ressourcer på at genskabe en by, der ikke sumper til i larm, støj og møg, og som ikke ligner ethvert shoppingcentre udenfor byen i og med at kædeforretninger har indtaget gadebilledet og gør, at Strøget er uambitiøs og uchamerende.
Cyklende trafik på Strøget skaber utryghed for os gående. Større politiindsats savnes på dette område, ligesom cykeltaxaer med musikanlæg og musikere med højttalere bør stoppes (bøder, konfiskering) - dette er allerede ulovligt, men der mangler håndhævelse af reglerne.
Høj musik vælter ud af mange butikker bør forbydes.
Byen forurenes af larm og støj, der stresser byens beboere og brugere.
Mere politi – og især mere patruljerende politi er helt nødvendig. Lad os få indført gående politi, der holder øje med alle ulovligheder og som skrider ind og udskriver mærkbare bøder, når lovgivningen ikke overholdes. Det forekommer grotesk, at loven kan overskrides uden konsekvenser.
Hvorfor skal restauranter og cafeer have ret til at bruge vores alle fælles gadeareal til at øge deres indtjening ved udeservering? Hvis de skal have lov at inddrage vores fælles arealer i deres forretning, bør de som minimum betale pr m2, således som praksis tidligere var.
Strøget har som indre by store problemer med enorme affaldsmængder som følge af en adfærd med at smide affaldet på gaden og ikke benytte affaldsspande. Nattelivet og unge menneskers indtagelse af massive mængder alkohol bidrager i særdeleshed til denne uheldige og for kommunen ekstreme bekostelige adfærd. En stærk begrænsning af nattelivet (via stop for bevillinger og udflytning af nattelivet til ubeboede områder) vil nedbringe mængden af affald – for ikke at nævne støjen og ytrygheden.
De mange kædeforretninger gør Strøget ucharmerende og den kommer til at ligne alle større centre. Strøget bør være unik og speciel, flere mindre og specialforretninger bør prioriteres.
Kommercialisering må styres af kommunen ved begrænsning af skiltning og gadestandere. Derved vil de flotte bygninger og facader træde tydeligere frem og gøre Strøget flot. Som beboer vil jeg gerne være stolt af min by og byens hovedgade - det er jeg ikke i dag, hvor jeg helst undgår Strøget.

Få nyt om høringer

Abonnér