Høringssvar vedrørende Grøn hverdag og livskvalitet

Oprettet: 12. juni 2012
Svarnummer:
3

Indsendt af

Erik Jørgensen

Virksomhed / organisation

MiljøPunkt Nørrebro

Postnr.

2200

By

København n.

Høringssvar

Københavns Kommune
Grøn Mobilitet

Nørrebros drøm!

København har, i den kommende periode en enestående chance for at sætte mennesket i centrum i en attraktiv blå og grøn by.

Metro Cityringen vil næsten stå færdig ved periodens afslutning og der vil forhåbentlig være igangsat mange nye tiltag for kontinuerlig udbygning af metro i københavn. Al trafik inden for metrocityringen vil foregå til fods, på cykel og med elektrisk offentlig transport.

Vi ønsker en by hvor unge, gamle og handicappede skal færdes trygt til fods og i kørestol, cykle på brede cykelstier og børnene færdes trygt til skole.

Hvor luften ikke er forurenet af bilos og skadelige partikler. Hvor man ser sommerfugle og høre fugle synge, mens man ubesværet fører en samtale på Nørrebrogade. Hvor gader og pladser har levesteder for fugle, smådyr, bier og insekter.

Hvor der er skulpturelle klatrestativer og grøn affaldssortering på gadehjørnerne i stedet for parkerede biler. Benzinbiler erstattes gradvist af hybrid- og eldelebiler, så miljøet bliver bedre og CO2 udslippet reduceres.

Den private pendlertrafik vil køre frem til parkeringsanlæg uden for byen og her skifte til S-tog, metro eller letbane. Privat transport i byen vil primært forgå til fods og på cykel.

Den trafik der sker på tværs af byen, foreslåes fremover at køre under byen fra Bispeengbuen til Amager (Nuværende Ågade/Åboulevard og H.C. Andersens boulevard). Oven på denne strækning vil Ladegårdsåen løbe og der vil være anlagt regnvandsbede og grønne områder til håndtering af klimaforandringer og skybrud.

Jeg vedhæfter et konkret forslag, der kan starte forvandlingen fra bilby til grøn mobilitet, og samtidig løser store dele af byens klimaproblemer.

Venlig Hilsen Erik Jørgensen

Få nyt om høringer

Abonnér