Høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 4. february 2015
Svarnummer:
308

Indsendt af

Dorte Christensen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar vedrørende fremtidens fritidstilbud Københavns Kommune Det er med stor bekymring, at vi har modtaget Københavns Kommunes udspil om en 1:1 struktur for fritidstilbuddene omkring Korsager Skole - et udspil som kan ende med, at Fritidshjemmet Storegårdsvej bliver lukket. Vores søn går i dag på Fritidshjemmet Storegårdsvej, og det er ikke tilfældigt, at vi har valgt, at netop Storegårdsvej skal danne rammen om eftermiddagstimerne efter en lang skoledag. Fritidshjemmet Storegårdsvej er ganske enkelt ét af de bedste fritidstilbud i København Kommune fordi: • Personalets pædagogiske arbejde er i særklasse. De voksne kender alle børnene godt. • Ledelsen er kompetent og det er en god arbejdsplads, har vi indtryk af. Gennem mange år. • Legepladsen er en oase, som giver børnene mulighed for en positiv og udfordrende eftermiddag i inspirerende udenomsarealer. Det var en af årsagerne til at vi søgte Storegårdsvej efter at vores søn (efter et år på Frithuset) havde været hjemme et år pga mors barsel. • Institutionen har en passende størrelse. Alle kender hinanden. Der er ro på og ingen larm og stress. • Fritidshjemmet Storegårdsvej ligger en lille gåtur væk fra skolen, og turen og de nye rammer giver et kærkommet afbræk i børnenes hverdag. Udsigten til, at vores barn/børn fremover skal blive en del af en mega-institution med 448 børn samlet i Frithusets lokaler på Korsager Skole er skræmmende, og det er en udvikling som vi for alt i verden vil undgå. De nuværende rammer omkring Korsager Skole er utilstrækkelige og specielt udenomsarealerne er problematiske, og kan på ingen måde danne en tilfredsstillende ramme for så mange børns fritidsliv. Vi frygter derfor, at fritidstilbuddet fremadrettet bliver reduceret til opbevaring – og det ønsker vi ikke at lægge børn til. Vi vil gerne støtte op omkring Korsager Skole, men kun i det omfang, at skole og fritidstilbud kan skabe gode trygge rammer for vores børn gennem hele dagen. Vi vil nok vælge den lokale folkeskole fra, hvis vores børn gode fritidsliv skal ofres i en økonomisk spareøvelse. Vi mener derfor, at der er behov for lokale løsninger, som tager hensyn til, at vi som forældre har mulighed for at vælge det fritidstilbud som passer bedst til vores børn. Vi vil således opfordre til, at Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som fritidshjem på sin nuværende matrikel og fremadrettet kommer til at fungere som en satellit til Frithuset. Bevar Fritidshjemmet Storegårdsvej! Venlig hilsen Dorte og Rune Christensen, forældre til Tobias 2.b., Korsager Skole

Få nyt om høringer

Abonnér