Høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 31. january 2015
Svarnummer:
168

Indsendt af

Camilla Buhr

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Nærvær, tryghed og selvbestemmelse! Høringen om fremtidens fritidstilbud omhandler organisering af fritidshjem og fritidscentre, og den centrale beslutning om princippet 1:1 én skole - ét fritidshjem kan reelt ikke kommenteres i nærværende høring, ligesom der heller ikke ønskes input til den fysiske implementering af modellen. Kommentarer til de to sidste punkter må derfor knyttes tæt an til spørgsmålet om organiseringen. Modellen, hvor fritidshjem/fritidscentre bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner udenfor klynger/netværk vil være at foretrække, da det muliggør at den enkelte institution kan bevare sit særpræg, sin pædagogik og sin selvbestemmelse - karakteristika, der gør det muligt for institutionen, i højere grad end i klynger, at fokusere på at skabe nærvær, tryghed og individuelle udfordringer for børnene! Nærvær og tryghed for ens barn samt muligheden for, som forælder selv at kunne bestemme, hvilken institution og pædagogisk tilgang, der er bedst for ens barn, forsvinder dog med 1:1 tanken og den fysiske implementeringsmodel med kæmpeinstitutioner for 4-500 børn. Alle børn, herunder også inklusionsbørn, har behov for at blive set eller kunne trække sig tilbage til et roligt sted efter en lang skoledag med for mange børn i klasselokalerne. Marengovejens fritidshjem er et frirum for vores datter, hvor hun kender alle de voksne og alle børnene, og hvor hun får et tiltrængt skifte fra de slidte klasselokaler og begrænsede udendørs arealer på Skolen Ved Sundet og de mange børn i klassen til legeplads, krea-aktiviteter og andre venner end dem fra stamklassen på fritidshjemmet. For mig at se, vil man ikke kunne genskabe disse trygge forhold i en ny, stor institution på Skolen Ved Sundet. Og hvis ens barn ikke passer ind i stordriften er man frataget muligheden for at vælge et andet fritidshjem - skoleskift bliver eneste anden mulighed. Organiseringen i eller udenfor klynger og det implicitte fokus på stordrift og effektivisering er bare ét aspekt af diskussionen om fritidsinstitutionernes fremtid efter implementeringen af skolereformen. Ønskerne om tryghed, nærvær og selvbestemmelse for institutioner, skoler, forældre og børn bør inddrages i diskussionen for at sikre kvaliteten af fritidstilbuddene og vores børns trivsel.

Få nyt om høringer

Abonnér