Høringssvar vedrørende Grøn hverdag og livskvalitet

Oprettet: 13. juni 2012
Svarnummer:
4

Indsendt af

Anja Kiersgaard

Postnr.

1313

By

København K

Høringssvar

generelt/overordnet holdning til planens indhold: Kunne ønske, at agendaen indeholdt planer om begrønning af byen og planer om brug af byens ude-rum til gode for byens borgere og brugere. Hvorfor arbejdes der ikke med biofaktorberegning; flere, grønnere byrum med fysisk aktivitet og rekreation til bedring af byens ydre miljø og borgernes trivsel og sundhedstilstand. Det bør indarbejdes. Det er i høj grad emner der ligger indenfor de i annoncen beskrevne begreber "grønnere hverdag" og "bedre livskvalitet" og de er meget mere umiddelbart værdiskabende for borgerne end affaldssortering?!
der findes mængder af rapporter og afhandlinger som beviser byrummenes betydning for det gode liv!

Få nyt om høringer

Abonnér