Høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. february 2015
Svarnummer:
179

Indsendt af

Anders og Malene Barenholdt Götze

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Kære politikere – en ”one-size-fits-all” løsning vil være en katastrofe for København! Vi finder det stærkt bekymrende, at forvaltningen med dette forslag lægger op til en forhastet ændring af fritidsstrukturen i København, der er ekstremt vidtrækkende, men samtidig bygger på så spinkelt et grundlag. Det er oplagt at skolereformen påvirker fritidstilbuddene i København, men hvor er det grundige forarbejde, der sikrer, at de planerne rent faktisk passer til hvert enkelt lokalområde og hver enkel skole i København og i det hele taget er realistiske i virkeligheden? Københavns bydele er meget forskellige med forskellige behov og forskellige sociale sammensætninger, og heldigvis for det. Hver enkel folkeskole og dennes opland har særlige styrker og udfordringer. Dette forslag ligner unægtelig en ”one-size-fits-all” løsning, der trækkes ned over en ellers så mangfoldig storby. Hvad der kan lade sig gøre det ene sted kan jo være fatalt for lokalområdet et andet sted. De lokale forhold i og omkring de enkelte skoler, må og skal belyses mere grundigt før der kan træffes så vigtig en beslutning. Hvor er de tilbundsgående analyser og argumenter, der lægges til grund for dette forslag? Skolereformen og færre timer i fritidstilbud er ét argument, men da skolereformen skal evalueres på landsplan efter 1 år og der dermed kan opstå ændringer igen, kan det vel ikke retfærdiggøre en forhastet beslutning. Hvor er de fagligt baserede forslag, der beskriver indhold og kvalitet? Hvilke pædagogiske principper og hvilken hverdag vil man tilbyde børnene? Hvordan forestiller man sig en 1:1 ledelsesstruktur vil fungere i praksis og hvad med personalet på de fritidshjem der integreres? Når man læser ned i implementeringsplanerne, er der intet beskrevet om indhold og kvalitet, kun om endemålet for den fysiske struktur – altså mursten. For Brønshøj skole, hvortil vores 2 børn er tilknyttet, foreslås det at nedlægge samtlige fritidshjems-pladser. Det betyder konkret at 5 fritidshjem lukker (eller bruges til andre formål) og at der samles 450-500 børn på skolens matrikel. Hvordan kan forvaltningen foreslå en så vidtgående ændring uden at skrive et eneste ord om hvordan det skal kunne lade sig gøre? Der nævnes intet om at Brønshøj skole er en byggeplads de næste 2 år og at byggeplanerne ikke har indregnet fritidstilbud. Allerede nu har børnene i realiteten ingen udearealer til rådighed og at tvinge børnene til at tilbringe hele dagen inde kan ikke på nogen måde være fremmene for læring eller sundhed – på kort og på længere sigt. Vi er forældre til et barn i 2. kl. der går i Præstekær fritidshjem og et barn i den kommende 0. kl., der forhåbentlig også snart går i Præstekær. Præstekær er et fantastisk fritidshjem med et fantastisk personale. Vi kunne skrive meget om personalets engagement og overskud, og om hvordan vores barn sidder foran bålet og snitter i træ om eftermiddagen i stedet for at spille computer for at nævne ét af mange eksempler. Men i denne sammenhæng er det vigtigste at fremhæve ved Præstekær, at de går ind i denne forandringsproces med konstruktive forslag og idéer – alt sammen for vores børns skyld. De tilbyder sig når som helst og har enorme menneskelige ressourcer og pædagogiske kvaliteter. Da der på skolen var dårlig trivsel og uro i vores barns 2. klasse i længere tid tog Præstekærs pædagoger over, og arrangerede trivselsforløb én gang om ugen i andre rammer end skolen i samarbejde med klassens lærere. Et fantastisk forløb, der over nogle mrd. forbedrede trivslen i klassen markant. Sørg nu for at give Præstekærs ledelse og medarbejdere en betydelig rolle i udformningen af fremtidige planer og implementeringen af dem. Vi er meget glade for vores lokalmiljø, for Brønshøj skole og for vores fritidshjem, Præstekær. Men vi er samtidig ængstelige for, at den lokale opbakning Brønshøj skole har fået gennem de sidste ca. 5 år af ressourcestærke forældre, hurtigt kan vende igen og sende børn i retning af privatskoler. Det er så vigtigt, at dette bliver gjort ordentligt, og ikke hastet igennem, så vi kan beholde den lokale opbakning og mangfoldigheden i vores bydel. Da vi flyttede til Brønshøj for 7 år siden fik vi fortalt, at de fleste (der kunne det) valgte privatskoler, den udvikling er vendt, men hvem ved hvor længe det varer? Mvh Anders og Malene Barenholdt Götze

Få nyt om høringer

Abonnér