Høringssvar vedrørende Udkast til helhedsplanen for Strøget

Oprettet: 22. maj 2017
Svarnummer:
32

Indsendt af

Amnon Lev

Postnr.

1112

By

København

Høringssvar

Den høringsplan, der er blevet fremlagt af Københavns Kommune, rejser en række spørgsmål. Jeg har i det følgende forsøgt at opsummere de væsentligste betragtninger i prioriteret rækkefølge.

1) Renhold: Den eftergivende nattelivspolitik, Københavns Kommune til stor skade for beboerne har ført igennem alt for mange år, har skabt et enorm problem med renhold. Byen drukner i affald, afføring og urin. Ét er at gøre rent. Et andet er, at man bør uddele bøder til folk, der forretter deres nødtørft eller smider skrald på gaden. Det virker andre steder. Der er ikke nogen grund til, at det ikke kunne virke i København – rent bortset fra at kommunen ikke har vilje til at gøre noget ved problemerne.
2) Cyklister og cykelparkering: Cyklisternes hensynsløse adfærd gør, at det er vanskeligt at bevæge sig i byen, særlig for ældre mennesker. Antallet af cykler, der er parkeret overalt i byen, bidrager væsentligt til dette problem. Der bør oprettes underjordiske cykelparkering, således at cyklerne kan bringes af vejen.
3) Der bør sættes resolut ind over for musikstøj fra forretninger og gademusikanter. Også her har Københavns Kommune simpelthen ladet stå til i mange år. Butikkerne stiller rask væk højttalere ud mod gaden, og gademusikanterne spiller med forstærkere. Begge dele er i strid med loven, men hverken kommune eller politik gør noget. Resultatet er, at den indre del af byen et blevet et stort støjinferno.
4) Caféernes brug af fortovsarealer: caféerne i København spreder sig mange steder over for fortovsarealerne, således at det ikke er muligt at komme frem, hvis man ikke går ude på vejen. Rent bortset fra, at det er i strid med loven, er det også en urimelighed over for forældre, der går med deres barn. Endnu engang har kommunen prioriteret natte- og restaurationsliv på bekostning af beboernes tarv. Man bør uddele bøder til restauranter, der spreder sig på den måde.
5) Man bør forbyde cykeltaxaer, som er en væsentlig kilde til støj og affald, og dette på alle tidspunkter af døgnet.
Det væsentligste er, at Københavns Kommune endelig gør noget ved de massive problemer, den selv har skabt ved sin eftergivende politik, der til stadighed prioriterer natte- og restaurationsliv på bekostning af beboernes ve og vel.

Amnon Lev

Få nyt om høringer

Abonnér