Luftfoto over lokalplanområdet Ny Hotel- og Restaurantskole

Ny Hotel- og Restaurantskole - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre muliggøre en ny fagskole og udvikling af et campusområde med almene-, ungdoms- og familieboliger samt serviceerhverv

Høringsfrist:

4. januar 2023
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 10. november 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S