Logo

Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet

Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet udarbejdet mellem 8 kommuner

Høringsfrist:

16. september 2022
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 10. august 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalg - Svar på høring om fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet Valby Lokaludvalg modtog høringen om fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet 1. juli 2022.   Valby Lokaludvalg ser med tilfredshed på, at kommunerne med det fælles regulativ styrker samarbejdet om regulering af Harrestrup Å. Lokaludvalget ser med stor entusiasme frem til gennemførelsen af projekter om naturgenoprettelse, genslyngning og klimatilpasning af åens forløb gennem Valby. Vi medvirker fortsat gerne i at inddrage Valbys borgere i disse projekter. Venlig hilsen Henrik Palsmar, formand for miljøgruppen ved Valby Lokaludvalg Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg  
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg