Luftfoto af lokalplanområdet

Bragesgade tillæg 1 - supplerende høring

Et byggefelt rykkes 1 m tilbage for at beskytte et eksisterende lindetræ. Derfor sendes forslaget i supplerende høring.

Høringsfrist:

27. oktober 2021
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 26. oktober 2021
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede høringssvar. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
August Lund
Dato: 19. oktober 2021
Svarnummer:
2
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Kommentar til ekstra høring vedr. lokalplanforslag 258, tillæg 1        FLYTNING AF BYGGEFELT  Ejeren af Bragesgade 8-10 er fortsat af den opfattelse, at byggeriet langs Baldersgade bør rykkes helt til grundgrænsen mod gade, og dermed i modsat retning af det foreslåede. Vi begrunder dette ud fra hensyn til skyggeforhold, bedst mulige opholdsarealer for beboerne i Baldersgade-bebyggelsen og for at skabe størst muligt frirum mellem Baldersgade og Bragesgade.    Situationen dokumenterer kun, hvor middelmådigt projekt og lokalplan er.     Derfor kan vi ikke støtte forslaget som det foreligger.      ILLUSTRATIONER side 9  &  TEGNING 7c  I samme forbindelse er det vigtigt, at de i alt 7 større træer, som er planlagt på boliggrunden placeres hensigtsmæssigt – også i forhold til naboer i Bragesgade.    Illustrationerne viser med al tydelighed, at bebyggelsen overhovedet ikke egner sig til den smalle grund. (Det var i sin tid også forklaringen på, at bebyggelsesprocent og bygningsprofiler i den nugældende lokalplan har en noget mere behersket udformning end det lokalplanforslag der er til debat nu.) Det må betragtes som en alvorlig mangel på arkitektonisk indsigt og rumlig fornemmelse hos den kommunale forvaltning, at man ikke kan indse det.    Den angivne placering, hvor alle de større træer er placeret tæt på vort byggeri (med henvisning til beplantningsskitsen), vil betyde at rodnettet vil kunne gøre skade på vore fundamenter. Desuden vil en del af trækronerne efterhånden hænge godt og vel ind over vore lave bygninger, hvilket vi ikke ønsker og ikke behøver at acceptere jfr. byggelovgivningen. Træerne må rykkes tættere på den nye bebyggelse, således at lysindfaldet ikke begrænses yderligere for os, ud over hvad skyggegenerne giver fra bygningerne.    Vi konstaterer tillige, at den viste skråafbildning er mildest talt totalt misvisende. Forestil jer 7 større træer til erstatning for de ”karsebede”, som er angivet. Illustrationsplanen er underlødig og yder ingen støtte til at forstå lokalplanen. Hvordan kan Københavns kommune have så lidt stedsans? Det er ubegribeligt. På den måde forråder man borgerne ved disse høringer.    Vort forslag er      at de 7 træer placeres min 4-5 m fra vor bagmur  at mindst 4 større træer placeres nord for den tværgående planlagte stiforbindelse  at placeringen sker efter forhandling med os som naboer  at der vælges et lysåbent, hurtigtvoksende, letløvet træ med dansk oprindelse, fx ask     Den foreslåede, om end ikke fixerede, placering er decideret nabofjensk og uanstændig!    Så kort kan det siges.      På vegne af  Bragesgade 8-10  Dennis Lund      København, 18.10.21   
Læs høringssvar fra August Lund
Indsendt af:
Kira Harder
Dato: 18. oktober 2021
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelsen i andelsforeningen AB Valhalla
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Bestyrelsen i AB Valhalla fastholder det tidligere høringssvar og mener, at når bygningen rykker endnu tættere på foreningens bygning og gård (nkl. baghus) af hensynet til træet, vil påvirkningen (skygge) blive endnu større, hvilket taler yderligere for at mindske højden på ejendommen ex. fjerne en etage.
Læs høringssvar fra Kira Harder