Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Københavns Kommunes nuværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er udløbet. En revideret indsatsplan sendes hermed i høring.

Høringsfrist:

6. march 2019
Der er endnu ingen høringssvar til denne høring.