Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Københavns Kommunes nuværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er udløbet. En revideret indsatsplan sendes hermed i høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

9. januar 2019 til 6. marts 2019

Sagsnummer

2018-0319558

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. marts 2019

Høringen er lukket

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv og uønsket plante, fordi den ødelægger det naturlige plante- og dyreliv, og fordi saften fra planten er giftig for mennesker. Planten har en meget aggressiv vækst, da den i Danmark ikke har nogen naturlige fjender, som hæmmer dens udbredelse. Indsatsplanen skal sikre, at Kæmpe-Bjørnekloen ikke ødelægger vores natur og udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

Den nuværende indsatsplan fra 2008 udløb med udgangen af 2018. Uden en indsatsplan kan Københavns Kommune ikke pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes Kæmpe-Bjørneklo, at bekæmpe den. Desuden har kommunen fået ny viden om effektiv bekæmpelse, og bekendtgørelsen om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er blevet ændret. Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at lave indsatsplaner for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte 7. januar 2019 at udkast til revideret indsatsplan sendes i offentlig høring.

Ved spørgsmål til denne høring skriv til natur@tmf.kk.dk

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér