Kløverparken tillæg nr. 1 - Lokalplan nr. 136-1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 17. november 2016

Høringsfrist:

18. september 2016
Indsendt af:
amager øst lokaludvalg
Dato: 26. august 2016
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra amager øst lokaludvalg
Indsendt af:
Lars Vestergaard
Dato: 23. juli 2016
Svarnummer:
5
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Fredning af Kløvermarken skal respekteres, Fredningen giver absolut ikke plads til byggeri af fodboldhaller.
Læs høringssvar fra Lars Vestergaard
Indsendt af:
Morten Kent Hansen
Dato: 21. juli 2016
Svarnummer:
4
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg finder forslaget om indendørs fodboldbaner fornuftigt. Dette især med henblik på kløvermarkens til tider vindblæste udendørs fodboldbaner. Jeg finder dog mere logik i at nye indendørs fodboldbaner erstatter nogle af de eksisterende udendørs baner i stedet for at omdanne et industriområde til formålet. Det vil skabe bedre sammenhæng og nærhed med de eksisterende fodboldklubber på Kløvermarken samtidig med at det begrænser fodbold aftrykket på nordøst Amager til Kløvermarkens betragtelige 39 Ha. Ønsket om en hal på 4000m2 svarer til 1% af Kløvermarkens areal. Jeg opfordrer til at man undersøger om dette kan skabes indenfor Kløvermarken med respekt for kulturelle og rekreative værdier der heri findes.
Læs høringssvar fra Morten Kent Hansen
Indsendt af:
David Neil Kristensen
Dato: 27. juni 2016
Svarnummer:
3
By:
København S.
Postnr.:
2300
NEJ TIL MERE SPORTS-INDUSTRI. København har brug for: 1) Byggeri af store moderne villaer. 2) Kystsikring 3) Byggeri af stort moderne kunstmuseum. 4) Nedgravet motorvej ved Amager Strand. 5) Forbud mod tobaksrygning. 6) Ny moderne flot lufthavn syd for Amager. Ovenstående list er det som København har brug for og som bør prioriteres som nr. 1. Mht. fodbold og andet sport er det voldsomt opreklameret og man bliver hele tiden bom- barderet med ligegyldige sportsudsendelser. Faktisk bliver landet ødelagt med sport.
Læs høringssvar fra David Neil Kristensen
Indsendt af:
Susanne Paluszewski-Hau
Dato: 26. juni 2016
Svarnummer:
2
By:
København s
Postnr.:
2300
Hej TMF Fint med et nyt fodboldcenter ud til Kløvermarksvej og Kløvermarkens fodboldbaner, jeg er stor tilhænger af mere liv i det gamle industriområde. Jeg undrer mig bare lidt over, at lokalplansforslaget ikke tager højde for, samt medtænker de eksisterende forhold i det udvalgte område? Eksempelvis findes der i omtalte bygning på Raffinaderivej allerede mad-konceptet: Folkets Madhus - som har ambitioner om at blive et mad-kulturhus og som holder fællesspisninger månedligt. Min personlige mening er, at det vil være ærgeligt at opsige eksisterende lejere på området, som igennem de sidste par år har formået at åbne området op og skabe liv. Udover Folkets madhus er der loppemarked i containerne på den østlige del af området, og der findes også en designforretning på området. Kunne man ikke indtænke de eksisterende forhold i sammenhæng med planerne for fodboldcenteret? Dette lægger kommuneplanen i øvrigt også op til. Med Venlig Hilsen Susanne
Læs høringssvar fra Susanne Paluszewski-Hau
Indsendt af:
lars Vestergaard
Dato: 24. juni 2016
Svarnummer:
1
By:
nørrebro
Postnr.:
2200
Forslaget om ”Fodboldcenter” til indendørsfodbold i de tidligere Renoflex haller på Kløvermarksvej forekommer fornuftig. Der er dog et par forhold som bør overvejes: Oversigtsforholdene i svinget mellem Forlandet og Kløvermarksvej samt diverse ind og udkørsler ved Renoflex og haveforeningerne er lidt uheldige, da en del bilister fristes til at køre hurtigt på Forlandet uanset det store antal ind- & udkørsler tæt på svinget. Der kan også være et parkeringsproblem, med mange biler til fodboldtræning på Kløvermarken, biler til haveforeningerne og fremtidig biler til indendørsfodbold. Parkering for bilister til indendørsfodbold, bør ske inde på områdets eksisterende arealer udenfor hallerne, således at belastningen af eksisterende offentlige P-pladser til øvrige formål ikke øges. Disse problemer er uden tvivl til at løse. Så længe, der ikke bygges tilskuer-faciliteter, og store glas-vinduer, men alt holdes inde i de eksisterende bygninger, må forslaget kunne accepteres trods faren ved Prøvestenen. Det bør erindres: 1. Seveso-direktiverne kræver mindst 500 meters sikkerhedsafstand fra risiko- anlæg. 2. Alle eksisterende anlæg på Prøvestenen er oprindeligt godkendt ud fra den daværende kendsgerning at der var mindst 1500-1600 meter til nærmeste boliger. 3. Erfaringer fra større ulykker ved risiko-anlæg har vist at gassky- eksplosioner o. l., som ingen kan udelukke ved Benzinøen, Prøvestenen, kan blæse bygninger i stykker, og døre og vinduer ind, på 2000-3000 meters afstand. 4. COWI tilkendegav i et MEMO af 22. februar 2009 klart at ”COWI kan på det nuværende grundlag ikke afvise at konsekvenserne ved en gasskyeksplosion kan blive ligeså voldsomme som i Buncefield.” 5. Center for Byudvikling, Anders Borg, erkender klart i en e-mail at ”Københavns Kommune kan desværre ikke forebygge alle former for terror.” Da afstanden fra tankanlæg på Prøvestenen til større bygninger på Renoflex-grunden kun er 650-750 meter vil det ud fra ovenstående være hazzard at etablere mere faste opholdsteder på området, men det er der heller ikke tale om i dette tilfælde
Læs høringssvar fra lars Vestergaard