Kløverparken tillæg nr. 1 - Lokalplan nr. 136-1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 17. november 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

24. juni 2016 til 18. september 2016

Sagsnummer

2016-0238710

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. september 2016

Høring ikke åben

Lokalplantillæget er ophævet

Se høringsside for Kløverparken tillæg 2

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 136 Kløverparken med tillæg nr. 1 som PDF (4 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. november 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 17. november 2016. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Fodboldcenter tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 136 Kløverparken som PDF (18 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 20. juni 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. juni 2016.

Kontakt