Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 28. april 2016 behandlet indstilling om Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken.

Høringsfrist:

28. maj 2016
Indsendt af:
Gry Bess Møller
Dato: 26. maj 2016
Svarnummer:
31
By:
København
Postnr.:
2700
Jeg er meget imod forslaget. Forslaget indebærer: • Biblioteket bliver skåret ned til 1/3 af dets nuværende størrelse • Der bliver skåret en medarbejder • Det bliver flyttet fra centrum af bydelen til udkanten • Det bliver placeret kun 500 m. fra det nye store bibliotek i Tingbjerg Det er alt i alt vanskeligt at se fordelene ved flytningen for os beboere i Husum. Det ligner primært endnu et skridt mod at lukke Husums bibliotek helt, hvilket jeg virkelig vil synes er ærgerligt. Husum bibliotek er i dag det eneste kulturelle tilbud, vi har, i Husum. Vi har hverken teater, museum eller boghandel. Vi har ikke engang en café. Butikkerne på Frederikssundsvej lukker. Vi har to boligområder på ghettolisten. Vi har et af de mest utrygge boligområder i København og et af de områder med den laveste middellevetid. Der er derfor al mulig grund til, at vores politikere i borgerrepræsentation investerer i at hæve kvaliteten af at bo og leve i bydelen. Og her rummer et bibliotek mange muligheder. Desværre bliver disse muligheder ikke udnyttet i dag. Biblioteket er meget uinspirerende og ikke særlig hyggeligt. Hvis man skal have en hyggelig biblioteksoplevelse, tager man til Vanløse. Jeg tror, det er en af grundene til det faldende besøgstal. Jeg vil derfor opfordre jer til at investere i Husum bibliotek og give det en kvalitetsmæssig opgradering. Det kan være på den nuværende adresse eller på en anden central adresse på Frederikssundsvej i Husum. Ambitionen bør være at skabe et kulturelt samlingssted i Husum. Det behøver ikke at være meget stort. Det er indholdet, der er det vigtigste. Det kunne fx være en bibliotekscafé, hvor kommunen eksperimenterede med et nyt format, hvor progressive bibliotekarer, en privatejet kaffebar og frivillige kræfter samarbejdede om at drive stedet. Ud over et lækkert og indbydende bogudlån, kunne bibliotekscafeen være et sted, hvor man kunne læse dagens avis og drikke en kop kaffe, hvor man kunne komme til filmaften, litteraturaftener eller fredagsjazz, hvor områdets sundhedsplejersker kunne tilbyde babyrytmik for forældre på barsel og hvor de lokale daginstitutioner blev inviteret til børneteater. Jeg ville personligt gerne deltage i et projekt af den type. Lignende forslag er flere gange blevet drøftet på det lokale facebook-medie ’Jeg bor i Husum’, hvor forslaget har vundet stor tilslutning.
Læs høringssvar fra Gry Bess Møller
Indsendt af:
Sisse J. Andersen
Dato: 26. maj 2016
Svarnummer:
30
Virksomhed / Organisation :
privat
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Med tanke på, at Husum Bibliotek for nuværende ligger meget centralt i forhold til de handlende og derfor de mange borgere der færdes i området - hvilket gør det nemt for både unge som ældre! Vil en flytning til nævnte område, for mig at se, medføre langt færre besøgende/ brugere, da det er et sted hvor mange ikke kommer, være for besværligt for mange og ikke være" Lokkende" at besøge, som ex. efter en tur i Føtex! Jeg, for min del som jævnligt handler i Husum, vil ikke bruge Husum Bibliotek om det flyttes til Energicentret Voldparken- og vil så da være glad for, at vi i Brønshøj stadig har centralt liggende på Torvet! Så meget dum ide! Mvh. S.J.Andersen
Læs høringssvar fra Sisse J. Andersen
Indsendt af:
Line Michan
Dato: 26. maj 2016
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Husum Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedhæftet er høringssvar fra Skolebestyrelsen på Husum skole vedrørende høringen om flytning af Husum bibliotek. Med Venlig Hilsen Line Michan Skolebestyrelsen
Læs høringssvar fra Line Michan
Indsendt af:
Anne Marie Busch-Petersen
Dato: 25. maj 2016
Svarnummer:
28
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som regelmæssig bruger af Husum Bibliotek igennem 30 år, vil gerne afgive et høringssvar til støtte for, at Husum Bibliotek ikke bliver væk fra det centrale Husum, som jeg opfatter som Frederikssundsvej og Husum Torv.. Jeg opfatter det ikke som en gene, at indgangen til biblioteket ligger på bagsiden af det hus, det ligger i. Det gør ikke noget, fordi der den åbne passage ud til gaden. Der er bedre plads til cykler på den her måde. Kunne man få lov til at bruge det åbne stykke, kunne der tænkes kreativt i at gøre opmærksom på biblioteket her. Det er praktisk, at man nemt kan kombinere en tur i Føtex med et biblioteksbesøg. Da jeg gik på biblioteket med mine børn, var det smart at jeg kunne gøre det på vej hjem fra institionerne. Det ville slet ikke have været muligt, hvis det havde ligget på Energicentret. Det havde været for langt at gå med dem. Vi er en bilfri familie, hvilket er en af grundene til at vi bor i Husum, som ligger godt i forhold til offentlige trafikmidler. Det vil sige, det gør den del af Husum, hvor Energicentret ligger ikke. Endnu en grund til ikke at flytte biblioteket dertil. Det vil f.eks. Være uheldigt for de ældre i området. De to to skoler i Husum ligger syd for Frederikssundsvej - i modsætning til Energicentret. Det er bedst, at biblioteket ligger der, hvor de fleste færdes. En grund til at Husum Biblioteks udlån er gået ned, kan være, at biblioteks læringsfunktion er blevet prioriteret. Det har den fordel, at der er gode pladser til at læse og at bruge pc ved. Det tæller bare ikke i udlånsstatistikken.
Læs høringssvar fra Anne Marie Busch-Petersen
Indsendt af:
Susanne Rose Nielsen
Dato: 25. maj 2016
Svarnummer:
27
Virksomhed / Organisation :
Nørre Gymnasium
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som borger i Husum mener jeg, at den nuværende placering af Husum Bibliotek på Frederikssundsvej tæt ved indkøbsmuligheder er særdeles central. Det har i debatten været nævnt, at indgangen er skjult, og at biblioteket ikke har handicapvenlige forhold. Der er på Husum Bibliotek såvel elevator som handicap toilet, og indgangen er bred nok til kørestole. Derudover skiltes der på flere sider af bygningen med store bogstaver, at her ligger et bibliotek, og det er mit indtryk, at borgerne hurtigt finder indgangen bag Mik M. Biblioteket er nyindrettet og har to dejlige lokaler henholdsvis i stuen og på 2.sal, der kunne bruges af borgerne til møder og arrangementer. En alternativ placering kunne være i området omkring Husum Skole, hvor der mgl. et bibliotek, og hvor det ville ligge på passende afstand af de øvrige biblioteker/kulturhuse i bydelen. Venlig hilsen Susanne Rose Nielsen.
Læs høringssvar fra Susanne Rose Nielsen
Indsendt af:
Mikael Meyer
Dato: 25. maj 2016
Svarnummer:
26
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg tror at placeringen lige ved Føtex hvor så godt som alle kvarterets beboere har sin gang er ideel, hvor imod energicentret er relativt langt væk fra hovedstrøget og alle forretningerne og frem for alt langt væk fra offentlige transportmidler. Det kan godt være det er billigere, men det er i hvert fald ikke nemmere for handikappede og ældre, som jo alligevel skal handle ind. Tværtimod. Det er vigtigt at argumentationen er sober og faktuel. Jeg selv er en flittig bruger af biblioteket og kommer der 3 gange om ugen, når jeg alligevel skal i Føtex. Hvis det flytter til Energicentret vil jeg komme der væsentligt sjældnere. mvh Mikael Meyer
Læs høringssvar fra Mikael Meyer
Indsendt af:
Torben
Dato: 25. maj 2016
Svarnummer:
25
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Personligt bruger vi biblioteket meget på frederiksundsvej. Vi syntes det er blevet bedre, men der er stadig meget varmt at være og ikke så meget luft. Det har dog givet mere luft omkring bøgerne efter omrokeringen. Et bibliotek i Energicenteret ville være tættere på os. Frekvensen af at bruge den, ville nok være det samme. Måske lidt oftere. Men vores bekymringer omkring det er at Energicenteret er et meget øde område. Også indenvendigt. Ville man kunne skabe tryghed og "hygge" på stedet til et bibliotek, og så flere gode områder med sidde og læsepladser og bedre inddeling til forskellige alders og kultur grupper, tror vi helt sikkert det ville blive et mere åbent og dejligt miljø at komme i. Biblioteket på Frederiksundsvej kommer vi ikke på andet end vi reservere bøger og medier hjemmefra og derefter afhenter dem når de er kommet hjem. Dette er af to grunde 1. Mange af de ønskede materialer er ikke standard bøger på biblioteket i Husum. 2. Stemningen er ikke til at det er et sted man kommer og bruger biblioteket. Vi har før boet i en anden by hvor vi tit kom og opholdte os på biblioteket og gjorde godt brug af det. Dette kunne være håbet for et ny tænkt bibliotek med flere "midler / bøger" på hylderne.
Læs høringssvar fra Torben
Indsendt af:
Flemming Mortensen
Dato: 24. maj 2016
Svarnummer:
24
By:
Brønshøl
Postnr.:
2700
Det vil være en dårlig ide, da det vil afholde mange for at besøge biblioteket, så hvis det skal flyttes ville en placering nær Husum Torv være meget bedre
Læs høringssvar fra Flemming Mortensen
Indsendt af:
Lis Nielsen
Dato: 23. maj 2016
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det er ulogisk at flytte et godt og velfungerende bibliotek fra Frederikssundsvej, hvor børn, unge og gamle har nemt ved at komme. Det ligger centralt både i forbindelse med indkøb og bus.
Læs høringssvar fra Lis Nielsen
Indsendt af:
Christina Albarts
Dato: 23. maj 2016
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
Christina Albarts
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hej Jeg er meget enig med Noah. Hvis biblioteket skal flyttet vil det give rigtigt god mening at flytte det til Husum skole, både for børnene og de ældre. Jeg håber man vil kigge på denne eller en lignende løsning i stedet.Måske vil Husum Vænge have plads til det. Mange hislner
Læs høringssvar fra Christina Albarts
Indsendt af:
Noah Torp-Smith
Dato: 22. maj 2016
Svarnummer:
21
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg synes det er ret tæt på Tingbjerg bibliotek. Det ville være smartere at lægge det på Husum Skole, hvor der ikke er nogen biblioteker i nærheden og den skole mangler i forvejen et bibliotek. Samtidig ligger der mange ældreboliger i umiddelbar nærhed af Husum Skole, og disse beboeres vej på biblioteket vil blive markant lettere med denne beliggenhed.
Læs høringssvar fra Noah Torp-Smith
Indsendt af:
Camilla Torp-Smith
Dato: 22. maj 2016
Svarnummer:
20
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som forældre til elev på Husum skole vil det være et tab at flytte Husum Bibliotek. Klassen går 1 gang om ugen på biblioteket med en lærer, hvor de bla låner bøger til frilæsning. De lærer meget af at komme afsted og inspirerer hinanden til at låne forskellige slags bøger. Jeg tager også mit barn på biblioteket i fritiden indimellem, men det er langt fra alle forældre der gør dette - fx af sociale årsager eller travlhed med job, børn og fritidsaktiviteter. Så er det godt at skolen kan bidrage på den front.
Læs høringssvar fra Camilla Torp-Smith
Indsendt af:
Peter Koch
Dato: 22. maj 2016
Svarnummer:
19
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Husum Bibliotek bør blive hvor det er og ikke gemmes væk i Energicenter Voldparken.
Læs høringssvar fra Peter Koch
Indsendt af:
Christian Støttrup
Dato: 22. maj 2016
Svarnummer:
18
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg ønsker at biblioteket forbliver centralt placeret og bør derfor ikke flyttes fra nuværende lokation til Energicenteret.
Læs høringssvar fra Christian Støttrup
Indsendt af:
Birgit Hansen
Dato: 21. maj 2016
Svarnummer:
17
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Husum Bibliotek bør ligge på et centralt tilgængeligt sted for alle områdets beboere - altså på den nuværende adresse på Frederikssundsvej, hvor der er let adgang fra stor vej, parkeringsplads og med flere busforbindelser
Læs høringssvar fra Birgit Hansen
Indsendt af:
Rikke Dalgaard
Dato: 20. maj 2016
Svarnummer:
16
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Ang. Flytning af husum bibliotek Som familie bruger vi oftes biblioteket i forbindelse med andre gøremål på frederikssundsvej. Som fx. Handle, frisøren, fotohandleren, hente pakker osv. Både mig og min mand kommer forbi til og fra arbejde så det er let at aflevere og låne bøger. Vi ville være rigtig ærgerlige over hvis biblioteket blev flyttet til voldparken energi center. (VEC) Vi bor på den anden side af frederikssundsvej ( ved korsagerskole) og kommer aldrig lige forbi VEC. Det ville ikke blive det bibliotek hvor jeg i fremtiden ville afhente mine reserveret bøger. Eller hvor vi med børnene lige ville cykle op til. Jeg synes også det ligger godt i forhold til gangbesværet og ældre. Busser gå lige til døren og der er elevator. Mange hilsner Rikke Dalgaard
Læs høringssvar fra Rikke Dalgaard
Indsendt af:
J. Christensen
Dato: 20. maj 2016
Svarnummer:
15
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Nej, efter min mening skal biblioteket skal ikke flyttes, men blive hvor det er på Frederikssundsvej. Det ligger et godt sted allerede og det er nemt for alle at komme til.
Læs høringssvar fra J. Christensen
Indsendt af:
Bettina Tingstrup
Dato: 20. maj 2016
Svarnummer:
14
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg bruger biblioteket rigtig meget netop fordi det ligger hvor det gør. Jeg forstår slet ikke det skal flytte til energi center voldparken. Jeg vil ikke tage derned så vil jeg hellere flytte andre alternativer. Ved at flytte det fra den nuværende plads er I med til at fjerneren af de få ting som holder Frederinssundsvej levende. Jeg tror også at det vil betyde at biblioteket mister den unge generation da det kommer for langt væk fra bydelen og mange forældre ikke ønsker de skal tage derned selv.
Læs høringssvar fra Bettina Tingstrup
Indsendt af:
Anne Brix Christiansen
Dato: 20. maj 2016
Svarnummer:
13
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg støtter, at Husum Bibliotek flyttes til Energicenter Voldparken. Det styrker Husum at flere kulturelle & fritidstilbud samles ét sted - og Energicenter Voldparken er et godt, aktivt og tilgængeligt sted at samle de lokale tilbud.
Læs høringssvar fra Anne Brix Christiansen
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 20. maj 2016
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Lokaludvalget så allerhelst, at Husum Bibliotek fik en anden central placering i gadeplan ved Frederikssundsvej, alternativt i tilknytning til Husum Skole. Der kan dog være argumenter for et flytte biblioteket til EnergiCenter Voldparken for så vidt angår den synergieffekt, der må forventes i forhold til et fremtidigt tættere samarbejde med foreningerne, daginstitutioner, skoler mv. Vilkårene nu - og fremtiden på EnergiCenter Voldparken Husum Bibliotek ligger på Frederikssundsvej tæt på indkøbscenter og et befærdet strøg med mange gode busforbindelser. Biblioteket har 650 kvadratmeter fordelt på flere etager. Ved at flytte det nuværende bibliotek til Energicenter Voldparken, placeres biblioteket tæt på bygninger, der huser daginstitutioner, et folkekøkken, sekretariatet for lokaludvalget samt aktiviteter indenfor kultur, idræt og natur gennem mere end 50 større og mindre frivillige foreninger. Derudover står den nye idrætshal på Åkandevej færdig i december 2016. Bekymringer For at en placering på EnergiCenter Voldparken skal kunne fungere, ser Lokaludvalget nogle opmærksomhedspunkter angående trafikforbindelser, tryghed og faciliteter, der skal arbejdes med i den kommende tid: • Busforbindelser fra Husum til ECV meget dårlige. Der er ingen busstoppesteder tæt på indgangen til ECV på Kobbelvænget. Busstoppestedet på Åkandevej ligger langt fra indgangen. • Parkeringsmulighederne er ligeledes ganske ringe. • Hele området omkring ECV er ganske dårligt belyst og virker ikke trygt efter mørkets frembrud. • Det undrer Lokaludvalget, at der peges på en placering så tæt på et nyt kulturhus/bibliotek i Tingbjerg. Lokaludvalget har noteret at der sker en voldsom reduktion i det areal biblioteket får stillet til rådighed hvilket kan vanskeliggøre fastholdelsen af de nuværende aktiviteter på biblioteket. • 260 kvm er ikke megen plads til et bibliotek med moderne faciliteter og tilbud. Det bliver derfor vigtigt at finde måder hvorpå der på anden vis kan sikres faciliteter på ECV, som kan anvendes til undervisning, læsning og studiemiljø. • Det er vigtigt at der også fremover vil være en materialesamling og en profil til det voksne publikum • De færre kvadratmeter lægger op til samtidigt at følge den generelle strategi indenfor bibliotekerne, hvor bibliotekarerne bliver mere opsøgende og tager ud på skoler, daginstitutioner og andre institutioner for at komme i kontakt også med de borgergrupper, der ikke er vant til at tage på bibliotek eller har svært ved at transportere sig til biblioteket. Det undrer derfor, at man vil spare en stilling frem mod 2018. Tværtimod vil der være brug for ressourcer til det opsøgende arbejde. Det skal endelig understreges, at alle udgifter forbundet med at flytte Lokaludvalgets sekretariat til 1. sal og istandsættelse af de nye lokaler forudsættes dækket, som det også fremgår af businesscasen. Med venlig hilsen Erik Fisker Formand Kirsten Møller Formand for Kulturudvalget
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Kirsten Kofoed
Dato: 20. maj 2016
Svarnummer:
11
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hvordan har I forestillet jer, at de handicappede og pensionister kan gøre brug af biblioteket?
Læs høringssvar fra Kirsten Kofoed
Indsendt af:
Bente Touray
Dato: 20. maj 2016
Svarnummer:
10
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg stemmer ikke for Energi Center Voldparken som nyt bibliotek placering Det ligger ikke centralt i bydelen Mange ældre borgere vil ikke føle sig trygge om aftenen Der står så mange tomme lejemål på Frederikssundsvej Tidligere Baby Sam,Nordea ect. Kombiner med lidt café/mødested Det mangler bydelen
Læs høringssvar fra Bente Touray
Indsendt af:
Lars Niebuhr
Dato: 19. maj 2016
Svarnummer:
9
By:
BRØNSHØJ
Postnr.:
2700
Husum Bibliotek bør fortsat have en rimelig central beliggenhed i bydelen. Det er Energicenter Voldparken ikke! Dertil kommer, at Energicentret Voldparken i forvejen ikke har fået løst sine problemer med hensyn til trafik og parkering, senest set i forbindelse med byggeriet af den nye sportshal. Man bør sikre sig, at trafikken kommer ad Åkandevej og ikke Kobbelvænget. Det er ikke rimeligt at belaste beboerne i Kobbelvænget med yderligere trafik og en massiv parkering af biler i begge sider langs hele Kobbelvænget som det ses nu når der er begivenheder i Energicenteret. Man bør se i øjnene at færdslen til og fra Energicentret ikke foregår til fods, på cykel eller i bus, og dermed sikre sig udbygning af parkerings mulighederne på selve Energicentrets grund med adgang fra Åkandevej. Det er ikke rimeligt at lægge beslag på beboerne/lejernes parkerings muligheder i Kobbelvænget, endsige pålægge dem en udgift med at entrere med et parkeringselskab. Der må være andre steder i Brønshøj/Husum området som kan bruges til formålet.
Læs høringssvar fra Lars Niebuhr
Indsendt af:
jane blomsterberg
Dato: 19. maj 2016
Svarnummer:
8
By:
brønshøj
Postnr.:
2700
Husum Bibliotek bør fortsat have en rimelig central beliggenhed i bydelen. Det er Energicenter Voldparken ikke. Dertil kommer, at Energicentret Voldparken i forvejen ikke har fået løst sine problemer med hensyn til trafik og parkering, senest i forbindelse med byggeriet af den nye sportshal. Man bør sikre sig, at trafikken kommer ad Åkandevej og ikke Kobbelvænget. Det er ikke rimeligt at belaste lejerne med yderligere trafik. Man bør således se i øjnene at færdslen til og fra Energicentret ikke foregår til fods, på cykel eller i bus, og dermed sikre sig udbygning af parkeringsmuligheder på selve Energicentrets grund. Det er ikke rimeligt at lægge beslag på lejernes parkeringsmuligheder endsige pålægge dem en udgift med at entrere med et parkeringsselskab.
Læs høringssvar fra jane blomsterberg
Indsendt af:
mogens blomsterberg
Dato: 19. maj 2016
Svarnummer:
7
By:
brønshøj
Postnr.:
2700
Husum Bibliotek bør fortsat have en rimelig central beliggenhed i bydelen. Det er Energicenter Voldparken ikke. Dertil kommer, at Energicentret Voldparken i forvejen ikke har fået løst sine problemer med hensyn til trafik og parkering, senest i forbindelse med byggeriet af den nye sportshal. Man bør sikre sig, at trafikken kommer ad Åkandevej og ikke Kobbelvænget. Det er ikke rimeligt at belaste lejerne med yderligere trafik. Man bør således se i øjnene at færdslen til og fra Energicentret ikke foregår til fods, på cykel eller i bus, og dermed sikre sig udbygning af parkeringsmuligheder på selve Energicentrets grund. Det er ikke rimeligt at lægge beslag på lejernes parkeringsmuligheder endsige pålægge dem en udgift med at entrere med et parkeringsselskab.
Læs høringssvar fra mogens blomsterberg
Indsendt af:
Gerd Conrad
Dato: 19. maj 2016
Svarnummer:
6
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Et lille PS til tidligere indsendte høringssvar: Hvis det er muligt at overtage lokalerne efter Billy Villy, kunne det være en smart beliggenhed for biblioteket. Lige ud til Frederikssundsvej og stoppested.
Læs høringssvar fra Gerd Conrad
Indsendt af:
Morten Stryhn
Dato: 11. maj 2016
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Da jeg boede den første halvdel af mit liv i Brønshøj, tillader jeg mig at kommentere på denne sag, som ikke giver mening. Voldparken har altid været og, sålænge kommunen ikke gør noget anderledes, blive et utrygt område, som skaber frygt i lokalområdet. Derfor bør vi ikke straffe lovlydige borgere og fjerne deres biblioteksadgang ved at flytte lokalerne til en lokation, hvor de fleste borgere ikke tør komme alene og/eller efter det begynder at blive mørkt. Jeg kan samtidig frygte at Husum, Bibliotek kommer til at opleve samme skæbne som Sydhavnens Bibliotek, som utilpassede unge ikke kunne lade være i fred og som derfor måtte lukke for selvbetjeningen i flere måneder (hvor jeg personligt ikke kunne bruge biblioteket pga dårlige åbningstider). Enig i at Husum Bibliotek ikke har den ideelle opbygning og godt kunne trænge til nye lokaler, men der må være andre steder i området som kan bruges til formålet og som er sikre for de almindelige borgere.
Læs høringssvar fra Morten Stryhn
Indsendt af:
Gerd Clausen Conrad
Dato: 11. maj 2016
Svarnummer:
4
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Husum Bibliotek bør fortsat have en rimelig central beliggenhed i bydelen. Det er Energicenter Voldparken ikke. Dertil kommer, at Energicentret Voldparken i forvejen ikke har fået løst sine problemer med hensyn til trafik og parkering, senest i forbindelse med byggeriet af den nye sportshal. Man bør sikre sig, at trafikken kommer ad Åkandevej og ikke Kobbelvænget. Det er ikke rimeligt at belaste lejerne med yderligere trafik. Man bør således se i øjnene at færdslen til og fra Energicentret ikke foregår til fods, på cykel eller i bus, og dermed sikre sig udbygning af parkeringsmuligheder på selve Energicentrets grund. Det er ikke rimeligt at lægge beslag på lejernes parkeringsmuligheder endsige pålægge dem en udgift med at entrere med et parkeringsselskab. Husum bibliotek bør blive liggende, gøres mere inspirerende med café og måske også gøre mere opmærksom på sig selv.
Læs høringssvar fra Gerd Clausen Conrad
Indsendt af:
Bettina
Dato: 10. maj 2016
Svarnummer:
3
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil bestemt foretrække, at I finder en løsning tæt på Frederikssundsvej. Lige nu er biblioteket tæt på indkøb og institutioner. Men det ligger enormt gemt væk i forhold til resten af gadebilledet. Voldparken er ikke et sted jeg vil opsøge udenfor de lyse timer, hvilket stærkt vil begrænse min brug at biblioteket i netop den mørke del af året hvor man kan have ekstra glæde af det.
Læs høringssvar fra Bettina
Indsendt af:
Heidi Hofman-Bang
Dato: 9. maj 2016
Svarnummer:
2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi er som familie flittige brugere af Husum Bibliotek (både i dags - og aftentimerne) og jeg stemmer IMOD forslaget om at flytte Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken.
Læs høringssvar fra Heidi Hofman-Bang

Sider