Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 28. april 2016 behandlet indstilling om Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på høring af Brønshøj-Husum lokaludvalg inden der træffes endelig beslutning. Høringsfristen er den 27. maj 2016.

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

9. maj 2016 til 28. maj 2016

Sagsnummer

2016-0221349

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. maj 2016

Høring ikke åben

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 28. april 2016 behandlet indstilling om Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på høring af Brønshøj-Husum lokaludvalg inden der træffes endelig beslutning. Høringsfristen er den 27. maj 2016.

Forslaget sendes desuden i høring hos øvrige interessenter via høringsportalen http://www.blivhoert.kk.dk/ med samme høringsfrist.

Efter høringen vil sagen igen blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 23. juni 2016.

Høringsmaterialet er følgende: 

  • Indstilling vedr. Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken
  • Bilag 1. Business case Flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken
  • Bilag 2. Referat af møde mellem områdechef for Kultur Nord og formanden for lokaludvalget
  • Bilag 3. Udtalelse fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
  • Bilag 4. Bevillingsmæssige konsekvenser og økonomitabeller på anlæg.

Høringsmaterialet findes på nedenstående link:
http://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-m%C3%B8demateriale/28042016/edoc-agenda/dc503240-f52e-4936-b929-1589670e8cfa/b70d79c3-9792-4282-84d1-110af64e6beb

 

Ansvarlig

Henriette Hye-Knudsen Bibliotekssamarbejde Kultur- og Fritidsforvaltningen