Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrændingen

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, matr. Nr. 536 Amagerbros Kvarter

Høringsfrist:

5. november 2012
Indsendt af:
Ole Pedersen
Dato: 30. october 2012
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ole Pedersen