Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrændingen

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, matr. Nr. 536 Amagerbros Kvarter

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

8. october 2012 til 5. november 2012

Sagsnummer

2011-181032

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. november 2012

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, matr. Nr. 536 Amagerbros Kvarter
I/S Amagerforbrændings tidligere sedimentationsbassin for slaggekølevand er nedlagt og under oprensning for sediment. Efter endt oprensning skal der fyldes efter bl.a. med affaldsforbrændingsslagge.
Arealet hvor slaggen udlægges er på 800 m2 og en del af en kommende parkeringsplads. Udlægningen vil ske i en lagtykkelse på op til 2,6 m.
 
Klageadgang m.v
Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagerne. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagerne kan fås hos Center for Miljø.
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden 4 uger fra dato påklage afgørelserne til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 30 11, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø, affaldsområdet Njalsgade 13 1502 København V

Få nyt om høringer

Abonnér