Luftfoto af lokalplanområdet

Grønttorvsområdet tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Høringsfrist:

26. september 2017
Indsendt af:
Louise Friis
Dato: 26. september 2017
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
A/S Øresund
By:
København V
Postnr.:
1601
A/S Øresund har modtaget høring over forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 462 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Selskabet skal generelt til høringen bemærke, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke må medføre en begrænsning af A/S Øresunds muligheder for at udbygge Øresundsbanen, herunder medføre at A/S Øresund i forbindelse med en udbygning af jernbanen kan blive mødt med støjkrav grundet øgede støjbelastninger. A/S Øresund drøfter gerne de mulige udbygningstiltag og deres betydning for lokalplanens realisering.
Læs høringssvar fra Louise Friis
Indsendt af:
Ny Valby Udvikling A/S
Dato: 26. september 2017
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Supplerende bilag til NY Valby Udviklings høringssvar af 25.09.2017.
Læs høringssvar fra Ny Valby Udvikling A/S
Indsendt af:
Lasse Grimstrup
Dato: 26. september 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Søndervang
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Lasse Grimstrup
Indsendt af:
Jette Juhl
Dato: 26. september 2017
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
DSB Ejendomsudvikling A/S
By:
Taastrup
Postnr.:
2630
På vegne af DSB Ejendomsudvikling som ejer af matrikel nr. 2355b vil jeg gerne anmode om, at §3 stk. 1 (Anvendelse for delområde IE og IF) splittes op, således at hvert delområde får sit eget "stk". Begrundelse: Det er i praksis ikke muligt at betragte områdene IE og IF under ét, idet der er tale om to forskellige grundejere, som hver især skal overholde kravene på egen grund. Dernæst vil jeg gerne anmode, om at kravet om mindst 10% serviceerhverv slettes fra anvendelsesbestemmelserne for så vidt angår delomåde IF, således at der kommer til at stå følgende: "...Butikker tillades i overensstemmelse med bestemmelserne om detailhandel. Højst 25% af den samlede rummelighed kan anvendes til serviceerhverv...". Begrundelse: 1) DSB's areal er i forvejen pålagt en del krav (bl.a. om opførelse af et længehus, støjhegn mv.) og vi ønsker derfor størst mulig fleksibilitet ift. anvendelsen.
Læs høringssvar fra Jette Juhl
Indsendt af:
Jesper Olsen
Dato: 26. september 2017
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
DSB
By:
Taastrup
Postnr.:
2630
I det omfang at de i planforslaget viste støjskærme ikke sikrer mod ulovlig adgang til jernbanearealerne, bør dette sikres ved hegning. Ligeledes skal det sikres, at belysning i planområdet ikke må blænde lokomotivførere.
Læs høringssvar fra Jesper Olsen
Indsendt af:
Ny Valby Udvikling A/S
Dato: 25. september 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Ny Valby Udvikling A/S
Indsendt af:
Dorte Christiansen
Dato: 19. september 2017
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København SV
Postnr.:
2450
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Dorte Christiansen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 15. september 2017
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedlagt
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
KAB
Dato: 13. september 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
KAB
By:
København V
Postnr.:
1552
Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber, repræsenteret ved KAB, har til hensigt at opføre 51 AlmenBolig+-lignende rækkehuse på byggefelt nr. 17 på det gamle Grønttorvsområde i Valby. Københavns Kommune har tildelt grundkapitalstøtte og Skema A-godkendelse til projektet. Dette høringssvar er en indsigelse mod lokalplanens krav om, at rækkehusbebyggelsen kun må opføres i 3 etager. Da Københavns Kommune godkendte Skema A-projektet, var der i projektet indeholdt 4 boliger, som opføres i 4 etager. Vi indstiller derfor, at der i tillæg 3 til lokalplanen indarbejdes forholdet omkring AKB og SAB’s skema A projekt, ideholdende 4 boliger i 4 etager. De 4 etager er en nødvendighed, skræddersyet til bebyggelsen, for at tilpasse sig boligselskabernes erfaringer og kendskab til bolig- og beboerkategorier, brugsmønstre og demokratisk udvikling. Højdevariationen på bebyggelsesniveau sikrer et samlet arkitektonisk udtryk i bebyggelsens skyline, der danner overgang til den højere kantbebyggelse og binder bygningsvoluminer sammen. Det er samtidigt nærliggende, at tagterrasserne på sigt vil fremstå særdeles grønne med indbyggede plantekasser og dermed underbygge lokalplanens højere ambition om grønne byboliger. Variationen afspejler et forsøg på en nutidig arkitektonisk fortolkning, der peger på et geometrisk mere ”sprudlende” koncept, som tager byhuset som rækkehus alvorligt og giver helheden en mere legende rytme af bymæssig karakter. På vegne af Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber opfordrer jeg Københavns Kommunen til at fastholde Skema Aprojektets omfang og indarbejde dette i lokalplanstillægget.
Læs høringssvar fra KAB
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 8. september 2017
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst uploadet
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S