Oprettet: 13. september 2017
Svarnummer:
2

Indsendt af

KAB

Virksomhed / organisation

KAB

Postnr.

1552

By

København V

Høringssvar

Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber, repræsenteret ved KAB, har til hensigt at opføre 51 AlmenBolig+-lignende rækkehuse på byggefelt nr. 17 på det gamle Grønttorvsområde i Valby. Københavns Kommune har tildelt grundkapitalstøtte og Skema A-godkendelse til projektet. Dette høringssvar er en indsigelse mod lokalplanens krav om, at rækkehusbebyggelsen kun må opføres i 3 etager. Da Københavns Kommune godkendte Skema A-projektet, var der i projektet indeholdt 4 boliger, som opføres i 4 etager. Vi indstiller derfor, at der i tillæg 3 til lokalplanen indarbejdes forholdet omkring AKB og SAB’s skema A projekt, ideholdende 4 boliger i 4 etager. De 4 etager er en nødvendighed, skræddersyet til bebyggelsen, for at tilpasse sig boligselskabernes erfaringer og kendskab til bolig- og beboerkategorier, brugsmønstre og demokratisk udvikling. Højdevariationen på bebyggelsesniveau sikrer et samlet arkitektonisk udtryk i bebyggelsens skyline, der danner overgang til den højere kantbebyggelse og binder bygningsvoluminer sammen. Det er samtidigt nærliggende, at tagterrasserne på sigt vil fremstå særdeles grønne med indbyggede plantekasser og dermed underbygge lokalplanens højere ambition om grønne byboliger. Variationen afspejler et forsøg på en nutidig arkitektonisk fortolkning, der peger på et geometrisk mere ”sprudlende” koncept, som tager byhuset som rækkehus alvorligt og giver helheden en mere legende rytme af bymæssig karakter. På vegne af Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber opfordrer jeg Københavns Kommunen til at fastholde Skema Aprojektets omfang og indarbejde dette i lokalplanstillægget.

Få nyt om høringer

Abonnér