Luftfoto af lokalplanområdet

Marmormolen II tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre et virksomhedsdomicil på Marmormolen.

Høringsfrist:

22. september 2017
Indsendt af:
Helle Eriksen
Dato: 22. september 2017
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Marstalsgade 49-51
By:
Kbh Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar Marmormolen II, tillæg til lokalplan nr. 440-1. Høringssvar fra Marstalsgade 49-51 Vi synes det er positivt, at der vil komme en udnyttelse af arealet på Marmormolen. Vi har dog indsigelse imod at byggevolumenkravet hæves fra 25.000 til 28.000 m2. Det er lidt vanskeligt, at se formålet med at bygge to så store karreer, andet end at man skal opfylde kravet om 28.000 m2 byggevolumen. Højden på domicilet Det er positivt, at de 4 karreer er varierende i højde. Det giver et mere dynamisk og asymmetrisk udtryk. Men to karreer på hhv. 36 og 32m passer ikke ind i de bagvedliggende bygninger på Marmormolen og skygger for FN-bygningen, som er blevet et vartegn for Marmormolen. De to karreer er dobbelt så høje som det eksisterende byggeri på Østerbro på den anden side af s-togsbanen i Østbanegade. Det vil begrænse udsigten fra vores ny istandsatte tagterrasse, som vi ligger en stor værdi i, i vores ejendom. Flere af foreningerne i Karréen gør sig også brug af tagets muligheder for udsigt og frisk luft i et tætbebygget København. Samlet set vil bygningen fremstå som en mastodont på 100 m i længden x36m i højden. En bygning af denne størrelse vil udefra fornemmes som en mur, hvilket ikke passer ind i resten af Nordhavns og Østerbros stil og charme, som der er i de nuværende bygninger. Endvidere viser diagrammerne ovenfra, at bygningen fremstår som mindre bastant, i og med der er 12 kuber, og der er hak ind. Udefra betragtet vil folk, der ikke har adgang til domicilet, ikke kunne se det, og det er derfor et grafisk forsøg på at gøre byggeriet mindre og mere tåleligt, end det reelt kommer til at fremstå. En nedskalering af højden i det samlede byggekompleks samt mere luft mellem karreerne vil derfor være at foretrække, så det passer med det øvrige udtryk omkring Marmormolen, Nordhavn og det ”gamle” Østerbro. Skyggevirkning og begrænsning for naboejendomme Marstalsgade 49-51 er enig med Østerbros Lokaludvalg i, at der i det videre arbejde bør gøres mere for at skabe lys til boligbebyggelsen øst herfor. Udsigten og lysindfald bliver væsentligt begrænset for denne boligbebyggelse. Vigtigheden af offentlig tilgængelighed og liv omkring domicilet Det er udmærket, at der arbejdes med at skabe tilgængelighed til domicilet ved hjælpe af en offentlig byplads på Marmorvej, så der reelt er mulighed for at skabe noget liv på pladsen og omkring domicilet, og vigtigheden af udadvendte funktioner i stueetagen som fx små butikker, eller kaffe-/vinbarer eller lignende (og gerne flere end én) kan ikke understreges nok. Hvis man ønsker at skabe endnu mere åbenhed, kan det være en idé at skabe adgang til byggekomplekset, fx på øverste etage på én af kuberne, så man har adgang til de planlagte grønne tagterrasser og får mulighed for at se udsigten over byen/området.
Læs høringssvar fra Helle Eriksen
Indsendt af:
Thomas Bentsen
Dato: 22. september 2017
Svarnummer:
22
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar Marmormolen II, tillæg til lokalplan nr. 440-1. Høringssvar fra Thomas Bentsen Marstalsgade 37 2100 København Ø • Jeg ser positivt på en udnyttelse af arealet på Marmormolen. • Det beklages, at byggevolumenkravet hæves fra 25.000 til 28.000 m2. • Det er lidt vanskeligt at se formålet med at bygge to så store karreer, andet end at man skal opfylde kravet om 28.000 m2 byggevolumen. Højden på domicilet • Det er positivt, at de 4 karreer er varierende i højde. Det giver et mere dynamisk og asymmetrisk udtryk. • To karreer på hhv. 36 og 32m passer ikke ind i de bagvedliggende bygninger på Marmormolen og skygger for FN-bygningen, som er blevet et vartegn for Marmormolen. • De to karreer er dobbelt så høje som det eksisterende byggeri på Østerbro på den anden side af S-togsbanen i Østbanegade. Det vil begrænse udsigten væsentligt for de til dels nyoprettede tagterasser i karreen Gl. Kalkbrænderivej/Østbanegade/Marstalsgade/Strandboulevarden og fra beboelsesejendommen generelt. • Samlet set vil bygningen fremstå som en mastodont på 100 m i længden x36m i højden. En bygning af denne størrelse vil udefra fornemmes som en mur og hører ingen steder hjemme, hverken i forhold til det gamle byggeri på den anden af Østbanegade eller i forhold til de eksisterende nye bygninger på Marmormolen og de nye bygninger ved Sandkaj i Nordhavn/på den anden side af Nordbassinet. • Endvidere viser diagrammerne ovenfra, at bygningen fremstår som mindre bastant, i og med der er 12 kuber, og der er hak ind. Udefra betragtet vil folk, der ikke har adgang til domicilet, ikke kunne se det, og det er derfor et grafisk forsøg på at gøre byggeriet mindre og mere tåleligt, end det reelt kommer til at fremstå. • En nedskalering af højden i det samlede byggekompleks samt mere luft mellem karreerne vil derfor være at foretrække, så det passer med det øvrige udtryk omkring Marmormolen, Nordhavn og det ”gamle” Østerbro. Reducering af det grønne friareal • I det nuværende projektforslag reduceres desuden friarealet, eftersom virksomhedsdomicilet har et større fodaftryk end de planlagte hoteltårne. • Det medfører bl.a. en indskrænkning af det grønne frirum omkring bygningskomplekset. Det er ærgerligt, for der er behov for grønne arealer omkring og imellem bygningskomplekset. Det brune byggeriet på Marmorvej (Byggeri B i materialet) er fx en meget fin løsning med henblik på at få flere grønne arealer ind i byrummet. Skyggevirkning og begrænsning for naboejendomme • Jeg er enig med Østerbros Lokaludvalg i, at der i det videre arbejde bør gøres mere for at skabe lys til boligbebyggelsen øst herfor. Udsigten og lysindfald bliver væsentligt begrænset for denne boligbebyggelse. Vigtigheden af offentlig tilgængelighed og liv omkring domicilet • Det er udmærket, at der arbejdes med at skabe tilgængelighed til domicilet ved hjælpe af en offentlig byplads på Marmorvej, så der reelt er mulighed for at skabe noget liv på pladsen og omkring domicilet, og vigtigheden af udadvendte funktioner i stueetagen som fx små butikker, eller kaffe-/vinbarer eller lignende (og gerne flere end én) kan ikke understreges nok. • Hvis man ønsker at skabe endnu mere åbenhed, kan det være en idé at skabe adgang til byggekomplekset, fx på øverste etage på én af kuberne, så man har adgang til de planlagte grønne tagterrasser og får mulighed for at se udsigten over byen/området. Promenade mellem domicilet og Sandkaj • Såfremt promenaden i Nordbassinet mellem domicilet og Sandkaj skal anvendes som byggeplads, vil jeg anbefale, at der under byggeperioden sikres adgang fx ved cykelsti til Nordbassinet. • Det er desuden vigtigt i den fremadrettede proces at fastholde denne stribe som et rekreativt og grønt område fremover.
Læs høringssvar fra Thomas Bentsen
Indsendt af:
Nanette
Dato: 22. september 2017
Svarnummer:
21
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg er enige med andre indslag i at det nye byggeri er et problem. Først og fremmest er det et problem at man som beboer i området, ikke kan stole på de eksisterende lokalplaner, og det er en skam at en så stor og klodset bygning nu skal ligge her. Først og fremmest er det så ærgeligt at gå glip af muligheden for at skabe visuelt sammenhæng mellem byen på begge sider af skinnerne, og realisere visionen om et åbent og aktivt lokalområde. Der er et stort behov for grønne områder, samt udnyttelse af havneområdet og området kunne nemt bedre udnyttes ved at give plads til strandpromenade, cafeer, små butikker mm. Bygningenen kommer yderligere til at have stor indflydelse på lys og udsigt for alle eksisterende beboere i området, hvilket er en skam. Som beboer i marmorbyen kan jeg attestere for at lydgener fra skinner og vej ikke er et problem, så når dette nævnes som nødvendigheden af at bygge så stort, så virker det umiddelbart helt ude af propertioner i forhold til de påvirkninger byggeriet får. I forhold til krydstogsturisme og FN-byen, er det ydermere en skam at så dominerende og store bygninger skal ligge her. Det er en skam at et så vigtigt varetegn som FN-bygningen bliver skærmet så meget af, og at indtrykket fra krydstogskibene bliver fokuseret på virksomhedsdomiciler som ikke passer ind. Den tidligere plan med flere grønne områder og hotel-tårnene, var på trods af arealet mere inkluderende i dets visuelle indtryk. Jeg synes at man skal passe på med ikke at skyde sig selv i foden ved at overplaste området for meget.
Læs høringssvar fra Nanette
Indsendt af:
Jakob Juhl Pedersen
Dato: 22. september 2017
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
DGI Storkøbenhavn
By:
København V
Postnr.:
1552
Tak for muligheden for at give høringssvar til ændring af lokalplan for Marmormolen. I en så fortættet bydel, som Nordhavn bliver, er der brug for at tænke i hvad der skaber en levende by og hvad der giver gode rammer for det levede liv. I den sammenhæng er der grund til at anerkende: 1. at der er skabt plads til to mindre pladser på Marmormolen, 2. at der afsættes arealer i stueetagen til sociale, kulturelle og fritidsformål, og 3. at der er planer om at skabe muligheder for maritime aktiviteter. ad. 1 I forhold til udearealerne tales primært om områder til "ophold" og "ro" og ikke om muligheder for bevægelse. Når så mange mennesker er skal bo og arbejde i en så fortættet by er der brug for at tænke i bevægelse. Hvor er det at børn (og voksne) skal lege, motionere og spille bold i umiddelbar nærhed af det sted de bor og arbejder? Sørg for at tænke i sammenhængende forløb, så mennesker kan gå ture, løbe og cykle. Ad. 2 Det er uklart , men det ser ud til at der bliver færre m2 til udadvendte aktiviteter - herunder til civilsamfundsaktiviteter - i stueetagen med dette tillæg - kan det virkelig passe? Der kan med fordel strammes op på dette område, så det sikres at der er den nødvendige civilsamfundsinfrastruktur (herunder idrætsfaciliteter), så borgerne aktivt kan medvirke til at gøre det til en levende bydel. Ad. 3 Det er meget fint at lokalplanen forholder sig til det maritime miljø, men der er brug for at det foldes mere ud i konkrete planer og ambitioner på området. Det er for løst, og vi frygter at det bliver ved tanken og ikke reelt bidrager til den aktive brug af byen. Med venlig hilsen Jakob Juhl Pedersen Direktør DGI Storkøbenhavn
Læs høringssvar fra Jakob Juhl Pedersen
Indsendt af:
Kate Skavin
Dato: 22. september 2017
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Idrætsforum København
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar vedr. Marmormolen II tillæg 2 22.9.2017 Idrætsforum København har følgende kommentarer til høringsmaterialet: Idrætsforum ser med interesse på det foreslåede tillæg til lokalplan. Hvor forslaget vil muliggøre et virksomhedsdomicil på Marmormolen. 1. At det til stadighed er vigtigt også at holde fast i Kultur- og Fritidsplanen om at det vil blive en bydel, som vil komme til at rumme ca. 40.000 indbyggere og selvfølgelig også mange arbejdspladser. 2. Derfor er det og på sin plads at påpeger vigtigheden i at en bydel ikke kun er store eller høje bygninger – men at en bydel også har brug for en social og kulturel infrastruktur, som kan være med til at skabe en levende bydel. Og derfor spiller det en afgørende stor rolle at der skabes mange fritidsfaciliteter og grønne områder, små parker, hvor indbyggerne kan udvirke et aktivt friluftsliv enten inden for den organiseret idræt eller den uorganiseret idræt. 3. Lige nu bor der ca. 3.000 indbyggere i Nordhavnen, det tal vil som sagt stige ganske meget de næste mange år. Og det vil være rigtigt godt at være på forkant med udviklingen, således at idræt- og fritidsfaciliteter følger med fra start af i denne byudviklingsproces. 4. Derfor vil vi også vedlægge den Strategiske partnerskabsaftale – mellem Kultur Østerbro, Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn. Som bl.a. omhandler Nordhavnen. Med venlig hilsen På vegne af Idrætsforum København
Læs høringssvar fra Kate Skavin
Indsendt af:
Alfons Molenbroek
Dato: 22. september 2017
Svarnummer:
18
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Vi er imod dette tillæg til lokalplanen, fordi det forslåede bygningskompleks er for stort og for højt og det vil mindske de grønne arealer i Nordhavn. Facadelinjen med en højde på 36 meter (op til 8 etager) passer ikke med højden af de andre bygninger på samme side af Nordbassin. Bygningerne ved siden af det forslåede byggekompleks er kun 3 eller 4 etager høje og sådan en høj bygning vil ødelægge kystlinjen. Det vil også ødelægge udsigten til tårne i byen for os som bor på Sandkaj, lige på anden side af Nordbassinet. Denne bygning vil selv blive højere end FN bygningen og derfor overskygge den. Det er en forkert prioritering hvis en så vigtig bygning og organisation for København bliver overskygget af dette erhvervsbyggeri. Meget konkret vil vores udsigt til tårne af byerne, specielt udsigt til Marmorkirken, forsvinde pga. den store højde af dette bygningskompleks. Udsigten over byen har været en af de vigtige grunde til at vi ønskede at flytte til Sandkaj i Nordhavn. Som nævnt på side 10, skal alle udearealer anlægges ud fra et landskabeligt helhedsbegreb, der prioriterer at området har et åbent, inviterende og grønt udtryk. Ved denne store bebyggelsesprocent og højde på op til 36 meter opfylder bygningen ikke disse krav. Bygningskomplekset vil desværre også mindske de grønne arealer som er meget tiltrængte i Nordhavn. Fordi bygningen ligger i den kystnære del af byzonen, og bygningen er 36 meter høj, påvirker det kysten visuel negativ. En visualisering vil være påkrævet. Lokalplanen viser kun illustrationer og ikke et helhedsbillede fra vandsiden. Alfons Molenbroek og Charlotte Krog Sandkaj, Nordhavn
Læs høringssvar fra Alfons Molenbroek
Indsendt af:
Beboerrepræsentationen Marmorbyen ØST
Dato: 21. september 2017
Svarnummer:
17
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar til lokalplansforslag Marmormolen II tillæg 2 Beboerrepræsentationen er efter informationsmødet d. 29.08.17 stærkt bekymrede for, den ekstra trafik byggeriet vil medføre i og omkring området ved Marmorvej. Vi bor i et grønt og trafikvenligt område med mange cyklister, gående og legende børn. Vi forstår, at det er planen, at tilkørende trafik skal køre ned for enden af Marmorvej ved FN Byen og derefter tilbage mod Kalkbrænderihavnsgade, for så at komme ind til bebyggelsen. Det mener vi, er fuldstændig uacceptabelt og mener naturligvis der skal findes en anden løsning, der respekterer områdets beboere og tager hensyn til børnene og de bløde trafikanter, der dagligt færdes i området. Da byggeriet skal bruges til erhverv, vil dette betyde, at den tilkørende trafik vil ligge i samme tidsrum hvor områdets beboere og børn også er på vej til og fra arbejde og skole, hvilket øger risikoen for ulykker.
Læs høringssvar fra Beboerrepræsentationen Marmorbyen ØST
Indsendt af:
Bolette Løsekrug
Dato: 21. september 2017
Svarnummer:
16
By:
København Ø
Postnr.:
2100
København er en skøn by med masser af vand, og det skal alle københavnere have glæde af i bybilledet. Det er dejligt for byens borgere og attraktivt for turisterne, når det lykkes at inddrage gamle havneområder, som en del at byen, som det f.eks. er gjort på Islandsbrygge. Lige så trist er det når disse fantastiske muligheder for at lave spændende miljøer og få en sammenhængende by fravælges og man i stedet plastre havnefronten til med store, i dette tilfælde meget store bygninger, som adskiller vandet fra det øvrige Østerbro. Det er ærgerligt at man ikke har lært af byggerierne på kalvebodbrygge, hvor der ikke er ”plads” til meget bymiljø, når kæmpe bygninger afskærer havnefronten. Som beboer på Østerbro og som nabo til det kommende byggeri, vil jeg ønske, at man har byens sammenhæng for øje og ikke bygger højere end de omgivende bygninger.
Læs høringssvar fra Bolette Løsekrug
Indsendt af:
A/B Naboerne - Gammel Kalkbrænderivej 66-68 samt Østbanegade 115
Dato: 21. september 2017
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedhæftede høringssvar på vegne af A/B Naboerne - Gammel Kalkbrænderivej 66-68 samt Østbanegade 115.
Læs høringssvar fra A/B Naboerne - Gammel Kalkbrænderivej 66-68 samt Østbanegade 115
Indsendt af:
Andelsboligforeningen Nordstjernen
Dato: 20. september 2017
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Nordstjernen
By:
København
Postnr.:
2100
Høringssvar vedlagt som pdf-fil.
Læs høringssvar fra Andelsboligforeningen Nordstjernen
Indsendt af:
Ejerforeningen Nordre Frihavnsgade 106
Dato: 19. september 2017
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Nordre Frihavnsgade 106
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Tekst vedhæftet som pdf.
Læs høringssvar fra Ejerforeningen Nordre Frihavnsgade 106
Indsendt af:
Henrik Jacobsen
Dato: 18. september 2017
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedlagte.
Læs høringssvar fra Henrik Jacobsen
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 30. august 2017
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar samt kortbilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Martin Bingen Jørgensen
Dato: 28. august 2017
Svarnummer:
10
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Dette byggeri begrænser muligheden for at etablere en grøn promenade/park langs nordbassinet og videre over Marmormolen, som er hårdt tiltrængt. Nordhavn er under voldsom udbygning, men der gøres ikke nok for at etablere grønne områder og grønne strøg i bydelen. Det er vigtigt at havnefronten åbnes op for byens borgere. Se bare forskellen på Islands Brygge og Kalvebod Brygge. Errare humanum est. Sed perseverare turpe.
Læs høringssvar fra Martin Bingen Jørgensen
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 24. august 2017
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro Lokaludvalg har besluttet at genfremsende tidligere indsendt høringssvar og det er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Birgitte
Dato: 19. august 2017
Svarnummer:
8
By:
Nordhvan
Postnr.:
2150
Det er et grundlæggende problem, at man ikke kan stole på den meget unge lokalplan for området. Vi oplever i Nordhavn, hvordan der gives dispensationer til byggerier ih højde og bredde til stor ærgelse for de omkringboende. Nordhavn skal være en bydel, der er grønt forbundet med Østerbro både visuelt, hvor man fra Nordhavn kan se Østerbros ældre byggerier, tårne og spir såvel som fysisk. Høje bygninger skaber ikke gode og imødekommende opholdsrum eller sammenhæng mellem de to bydele. Derfor - overhold nu den lokalplan. Styring efter ussel mammon har taget overhånd (læs: By & Havn)
Læs høringssvar fra Birgitte
Indsendt af:
Thomas Fokdal
Dato: 10. august 2017
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2100
Byggeriet ser (på visualiseringerne) ud til at tage hensyn til udsynet til havnebassinet fra Østerbrosiden. Min bekymring består i om dette er første skridt i forhold til at man også ender med at bebygge det områder der i dag er udlagt til park ved siden af. Altså den nuværende parkeringsplads. Og at man derved på linje med Amerika Kaj, Kalvebod Brygge, etc. lukker byen af imod vandet i et snuptag ved en ændring af lokalplanen. Jeg vil derfor anbefale at man i forbindelse – eller i forlængelse - af det forslået byggeri også anlægger den park som er tiltænkt i lokalplanen. Hvis vi vil have et levende Nordhavn der integrerer sig med Østerbro er det afgørende at der et visuelt kig til denne bydel.
Læs høringssvar fra Thomas Fokdal
Indsendt af:
Thomas Charles Vestergaard
Dato: 4. august 2017
Svarnummer:
6
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Rigtig god idé med grønt areal ned mod nordhavnsbassinet. Vil i høj grad opfordre til at man tager ved lære af andre området i københavn som har haft succes med at skabe et interessant byliv og ikke mindst et område i byen som bliver brugt og ikke bare ligger hen. I den sammenhæng vil jeg pointere at støj vil være et af de store problemer i området mellem kalkbrænderihavnsgade og bassinet. Hvis man i sandhed har planer og ønsker om at etablere et grønt område som vil blive brugt er man nødt til at tage hånd om denne problematik i samme omgang som området bliver etableret. Jeg er personligt bygningsdesigningeniør studerende på DTU og har her i Juni udarbejdet et miljøakustik projekt omhandlende præcis det omtalte område. Jeg og min gruppe er mere end villige til at præsentere vores projekt hvis dette eventuelt skulle være ønsket.
Læs høringssvar fra Thomas Charles Vestergaard
Indsendt af:
SELECT * FROM Users WHERE ((Username='1' or '1' = '1'))/*') AND (Password=MD5('$password')))
Dato: 11. july 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SELECT * FROM Users WHERE Username='$username' AND Password='$password'
By:
KBH
Postnr.:
2400
TEST
Læs høringssvar fra SELECT * FROM Users WHERE ((Username='1' or '1' = '1'))/*') AND (Password=MD5('$password')))
Indsendt af:
Anders Skou
Dato: 6. july 2017
Svarnummer:
4
By:
København K
Postnr.:
1110
Mere tungt byggeri til havnefronten. Jeg synes, at kommunen gør alt for meget for at lukke byen af mod vandet. Det er hverken beboer- eller turistvenligt! Skab nogle grønne områder i stedet for.
Læs høringssvar fra Anders Skou
Indsendt af:
Hans Jørgen Pedersen
Dato: 2. july 2017
Svarnummer:
3
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Højhuse i denne størrelsesorden hører ingen steder hjemme. Ej heller i Nordhavnen. Dertil kommer at vinderprojektet er en æstetisk øjebæ og de angivne visualiseringer med legende børn og fuld sollys på nabo-bygningerne er fri fantasi. Bebyggelse af Marmormolen, ja tak. Men hold bygningerne i niveau med resten af den omgivende by og brug lidt flere penge på arkitektur og byplanlægning, så vi ikke bare får endnu en kold og menneskefjendsk mur mellem havnen og menneskene. Dette byggeri vil dominere hele København, da det kan ses på mange kilometers afstand, og byggeriet bliver ikke til fordel for byen og dens borgere. Alt for mange mennesker skal dagligt transporteres til en blindtarm i trafiknettet - med øget pres på de få veje i området til følge. Der er nemlig ingen, som tror på, at de mennesker og virksomheder, som har råd til at bo eller arbejde her, har tænkt sig at blive set i offentlige transportmidler.
Læs høringssvar fra Hans Jørgen Pedersen
Indsendt af:
Mikkel Krøijer
Dato: 30. june 2017
Svarnummer:
2
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Arkitektonisk fremtræder projektet gedigent og flot æstetisk. Min bekymring er om dette byggeri vil blive et nyt i rækken som ikke giver liv fra sig dels set fra kalkbrænderihavnegade, men også ifht en ny havnefront. Skræk eksempler er Sdr. Frihavn samt bassinerne omkring sundkrogen. Her er øde og stemningsforladt. Hvis der eksempelvis var en dagligvare butik, café, go-boat / kajakudlejning, og kaffe bar så ville det tiltrække folk fra området. Om sommeren er der en del liv, på havnefronten, men man føler sig som gæst i nogle andres kvarter, da der ikke er basale ting som offentlige toiletter. Der mangler også skraldespande, og havnefronten er ikke så børnevenlig som man kumme håbe. Som børnefamilie i området er håbet at få en kunstigt anlagt strand medbhavne promenade, legeplads etc.
Læs høringssvar fra Mikkel Krøijer
Indsendt af:
Masoud Dara
Dato: 30. june 2017
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
World Health Organization
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Dear Sir/Madam, Thank you for your efforts in building sustainable and environmentally friendly district. I have purchased an appartment in Nordhavn for the same very reason and the fact that my office is just at the corner/UN city. You have posted a proposal to build publc toilets just infront of our building. Together with neighbors, we would like ask you to make sure there the toilets are at least 50 meters distance from our building. Could you please consider this. Would it be possible to meet you and which procedure we need to follow. Mange tak og mvh, Dr Masoud Dara
Læs høringssvar fra Masoud Dara