VVM-redegørelse for Enghave Brygge

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

24. june 2014 til 16. september 2014

Sagsnummer

2014-0023470

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. september 2014

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 16. juni 2014 godkendt VVM-redegørelse for Enghave Brygge til offentlig fremlæggelse i 12 uger.
VVM-redegørelsen for Enghave Brygge behandler de miljømæssige virkninger på miljøet ved etablering af ti boligøer og udgravning af kanaler ved Enghave Brygge. Projektområdet inkluderer ca. 35.000 m2 vandareal, der skal landindvindes til boligøer, samt udgravning af ca. 30.000 m2 kanaler og havnebassiner. Miljøpåvirkningerne fra andre dele af byudviklingsprojektet indgår også i VVM redegørelsen.
I perioden 21. februar 2014 til 15. marts 2014 har offentligheden haft mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til indhold af VVM-redegørelse for Enghave Brygge. Forvaltningen modtog 15 høringssvar til idéfasen og har behandlet høringssvarene fra ideoplægget i 1. hvidbog. Høringssvarene har især drejet sig om jordforurening, vandgennemstrømning og vandkvalitet samt arealanvendelse og den rekreative brug af havnen. Disse miljøforhold er alle belyst i VVM-redegørelsen.
VVM-redegørelsen for Enghave Brygge er i høring i perioden fra 24. juni 2014 med frist for bemærkninger 16. september 2014. Bygherre inviterer til borgermøde om Enghave Brygge projektet  onsdag den 3. september kl. 18:00-20:00 i Seminarrummet på Aalborg Universitet CPH (A.C. Meyers Vænge 15; 2450 København SV). VVM-myndighederne hhv. Trafikstyrelsen, som, er myndighed på søterritoriet og Københavns Kommune vil være repræsenteret på mødet.  

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse, Vand og VVM, Thomas Frederik K. Iversen

Få nyt om høringer

Abonnér