VVM for opfyldninger og kanaler på Enghave Brygge

Københavns Kommune har afgjort at der skal laves en VVM-redegørelse for opfyldning og kanaler på Enghave Brygge

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

21. february 2014 til 15. march 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. march 2014

Høringen er lukket

Københavns Kommune har d. 21. februar 2014 truffet afgørelse om at der kan være væsentlige virkninger på miljøet ved opfyldninger til nye boligøer og udgravning til kanaler som led i byudviklingen på Enghave Brygge. Derfor skal der laves en VVM-redegørelse. Redegørelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med bygherre og med Kystdirektoratet, som er myndighed på søterritoriet. Nu holdes den første indledende høring, hvor alle kan komme med bemærkninger til arbejdet med VVM-redegørelsen. Projektet og de påvirkninger som bliver undersøgt er beskrevet i vedlagte høringsmateriale.

Ansvarlig

Lone Madsen, Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM

Få nyt om høringer

Abonnér