Vindmøller til københavnerne

Københavns Kommune har et mål om at reducere CO2-udledningen med 20 % i perioden 2005-2015 og en ambition om, at København skal være CO2-neutral i 2025. I Københavns nye klimaplan, hvor disse mål er formuleret, er etablering af vindmøller et vigtigt middel til at opnå en CO2-reduktion, og opstilling af vindmøller er derfor udpeget som et såkaldt fyrtårnsprojekt.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

16. december 2009 til 1. february 2010

Sagsnummer

2009-179731

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. february 2010

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen vedtog klimaplanen den 27. august 2009 og besluttede allerede den 17. september 2009 at sætte en planlægning i gang, som muliggør opstilling af vindmøller i København. Beslutningen betyder i praksis, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen, som muliggør opstilling af vindmøller på fire lokaliteter i København.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før der kan opstilles møller, skal der foruden kommuneplantillæg gennemføres en VVM-proces (vurdering af virkninger på miljøet) og tilvejebringes lokalplaner. Miljøvurderingen vil også indeholde en vurdering af de fire lokaliteter i henhold til loven om miljøvurdering af planer og programmer. Københavns Kommune inviterer alle københavnere, organisationer, foreninger og berørte myndigheder til at bidrage med forslag til, hvilke forhold der bør indgå i VVM-undersøgelsen og i planlægningen.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Tlf: 33 66 58 00

Få nyt om høringer

Abonnér