Vigerslev Allé 1C

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig garagebygning ved Vestre Fængsel

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

23. may 2018 til 22. june 2018

Sagsnummer

710196

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. june 2018

Høringen er lukket

Københavns Kommune, Center for Bygninger, har modtaget en ansøgning fra arkitektfirma JJW Arkitekter, der på vegne af Kriminalforsorgen søger om tilladelse til at nedrive en værksteds- og garagebygning tilhørende Vestre Fængsel. Bygningen er beliggende på matr. nr. 780 Udenbys Vester Kvarter, København, ved Vigerslev Allé 1D (bygning nr. 22 i Bygnings- og Boligregisteret). Bygningen er del af bygningskomplekserne omkring Vestre Fængsel og udpeget som bevaringsværdig i Københavns Kommuneplan med en bevaringsværdi i kategori 3, dvs. en høj bevaringsværdi.

Baggrunden for ønske om nedrivning er et lovforslag fra 2013 vedrørende ændring af retsplejeloven med undertemaet "Sikkerhed i retssale". I den forbindelse ønsker staten at etablere en særlig sikret retssal i umiddelbar nærhed af Vestre Fængsel.

Bygningen ønskes placeret på Vestre Fængsels areal, umiddelbart uden for ringmuren og inden for 1. perimetersikring. Det er Kriminalforsorgens vurdering, at det sted, hvor værksteds- og garagebygningen ligger i dag, er det bedst egnede til placering af den nye retsbygning.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér