Vibevej 25 - lokalplan 458

Lokalplanen skal give mulighed for, at der på ejendommen Vibevej 25-29 kan opføres et kulturhus/en moské, der skal erstatte et islamisk center indrettet i den tidligere fabriksbygning på ejendommen

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

28. april 2010 til 30. june 2010

Sagsnummer

2010-66086

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. june 2010

Høringen er lukket

Lokalplanen skal give mulighed for, at der på ejendommen Vibevej 25-29 kan opføres et kulturhus/en moské, der skal erstatte et islamisk center indrettet i den tidligere fabriksbygning på ejendommen
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 458 - Vibevej 25 som PDF  
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. august 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og rettelsesblad.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Vibevej 25 som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Vibevej 25 som PDF

Få nyt om høringer

Abonnér