Vesterbrogade 107c

Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bygning med 8 beboelseslejligheder og 2 butikslejemål

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

21. december 2015 til 19. january 2016

Sagsnummer

516080

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. january 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bygning med 8 beboelseslejligheder og 2 butikslejemål og i den forbindelse nedrive eksisterende erhvervsbygninger, herunder bygnings nr. 1 og 3 på adressen Vesterbrogade 107c.

Den nye bygning omfatter 5 etager, med et etageareal på 1.129 m² og med en overdækket gennemkørsel/port på 32 m².

Det ansøgte vil have påvirkning på naboejendommene i forhold til lysforhold, herunder skyggegener og indbliksgener ved etablering af altaner mod gård.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 19. januar 2016.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér