Valby Langgade

Ansøgning om tilladelse til at opføre erhvervs- og boligbebyggelse på adressen Valby Langgade 65-67.

Høringstype

Byggesager

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

11. february 2016 til 5. march 2016

Sagsnummer

510024~002

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. march 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre erhvervs- og boligbebyggelse indeholdende 2 butikker i stueetagen og 3 beboelseslejligheder i tagetagen på adressen Valby Langgade 65-67.

Bebyggelsen indeholder 380m2 erhverv i stuetagen og 266 m2 beboelse i tagetagen.

På 1. sal på gårdside etableres hævet fælles opholdsareal på 114 m2, og i gården etableres 113 m2 friareal samt 3 parkeringspladser.

Bebyggelsen opføres som sluttet randbebyggelse, i skel mod Valby Tingsted og Valby Langgade, med adgang til gård fra Lillegade.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 112, ”Lillegade”, bekendtgjort den 16. juli 1987 og lokalplan 179, ”Valby Langgade”, bekendtgjort den 5. december 1990. Lokalplanerne fastlægger området til boligområde og serviceerhverv. Se lokalplan 112 herSe lokalplan 179 her

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Planlovens § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 4. marts 2016.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér