Udvikling af Københavns Kommunes aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelser

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

18. march 2016 til 19. april 2016

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. april 2016

Høringen er lukket

Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny organisering af Københavns Kommunes aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykiske lidelser. Formålet med den nye organisering er, at aktivitets- og samværstilbuddene i højere grad støtter op om borgernes recoveryproces, at der skabes en mere jævn fordeling af tilbud på tværs af byen og at der sikres lokale, sociale tilbud til alle bydele.
Høringen omhandler hele byen.

Ansvarlig

Socialforvaltningen, Center for Politik, Julie Nørrelund Hansen

Få nyt om høringer

Abonnér