Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal - tillæg 1 - lokalplan 443-1

Der ønskes mulighed for at etablere 3 permanente terminalbygninger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

15. february 2012 til 18. april 2012

Sagsnummer

2012-25086

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. april 2012

Høringen er lukket

Tillægget til lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra udviklingsselskabet By & Havn om at opføre 3 permanente terminalbygninger på den kommende krydstogtterminal i stedet for de midlertidige telte, som lokalplan nr. 443 giver mulighed for, da det har vist sig vanskeligt at opsætte og nedtage disse telte.

Der ønskes også ændringer af vejprofiler og belægninger i forhold til den gældende lokalplan nr. 443.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 443 med tillæg 1 - Udvidelse af Nordhavn/ny krydstogtsterminal som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, notat om høringssvar mv.

Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Udvidelse af Nordhavn/ny krydstogtsterminal tillæg 1 som PDF
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Randi Dürr Harpøth, 3366 1349

Få nyt om høringer

Abonnér