Tung trafik (fornyet høring)

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en strategi for tung trafik for at mindske generne fra de tunge køretøjer for københavnerne generelt. Hovedoverskriften i strategien er at sikre, at den tunge trafik, der betjener byen, fordeles på det overordnede vejnet og afvikles på en trafiksikker, tryg og miljørigtig måde.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. january 2010 til 1. march 2010

Sagsnummer

2010-620

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. march 2010

Høringen er lukket

<p>K&oslash;benhavns Kommune har udarbejdet et forslag til en strategi for tung trafik for at mindske generne fra de tunge k&oslash;ret&oslash;jer for k&oslash;benhavnerne generelt. Hovedoverskriften i strategien er at sikre, at den tunge trafik, der betjener byen, fordeles p&aring; det overordnede vejnet og afvikles p&aring; en trafiksikker, tryg og milj&oslash;rigtig m&aring;de.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trafikulykker med lastbiler er ofte mere alvorlige end andre trafikulykker. Alene i &aring;rene 2002 til 2006 var lastbiler involveret i 23 procent af de registrerede d&oslash;dsulykker, til trods for at lastbiler kun udg&oslash;r omkring 3,4 procent af den samlede biltrafik. Samtidig er lastbilerne en markant trafikantgruppe, der med st&oslash;j, vibrationer og dens blotte tilstedev&aelig;relse skaber utryghed og begr&aelig;nsninger for bylivet. Dette g&oslash;r sig s&aelig;rligt g&aelig;ldende i de t&aelig;tte bydele, hvor der f&aelig;rdes mange fodg&aelig;ngere og cyklister.</p>
<p><br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<p><strong>Strategiens tre hovedoverskrifter</strong></p>
<div>&nbsp;</div>
<p>Strategi for tung trafik indeholder i alt 12 initiativer til forbedring af trafiksikkerhed, tryghed og milj&oslash;venlighed. Strategien falder i tre hovedoverskrifter:&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1. K&oslash;benhavns Kommune som forbillede</strong></p>
<p><br />
K&oslash;benhavns Kommune skal g&aring; forrest for at h&oslash;jne trafiksikkerheden samt sikre en milj&oslash;venlig afvikling af trafikken. Derfor skal der udarbejdes et s&aelig;t klare retningslinjer for K&oslash;benhavns Kommunes indk&oslash;b af transport og for entrepren&oslash;rer og leverand&oslash;rer. Der kan for eksempel stilles krav om, at transport&oslash;ren har en trafiksikkerhedspolitik eller en certificeringsordning for trafiksikkerhed, som kan indarbejdes i udbud. K&oslash;benhavns Kommune kan ogs&aring; stille bestemte sikkerhedskrav og milj&oslash;krav til kommunens egne k&oslash;ret&oslash;jer og transporter.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Regulering af den tunge trafik</strong></p>
<p>Strategiens prim&aelig;re greb er at indf&oslash;re et anbefalet rutenet for den tunge trafik p&aring; udvalgte str&aelig;kninger&nbsp;p&aring; kommunens overordnede vejnet. Fordelen ved at samle den tunge trafik p&aring; et bestemt rutenet er is&aelig;r, at de regionale veje generelt er langt bedre egnet til afvikling af tung trafik. <br />
Hertil kommer, at n&aring;r man har udpeget bestemte ruter for tung trafik, er det lettere systematisk at arbejde p&aring; at h&oslash;jne trafiksikkerheden og trygheden p&aring; det anbefalede rutenet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Det anbefalede rutenet m&aring; dog ikke st&aring; alene. Det skal suppleres med indsatser, der reducerer m&aelig;ngden af lastbiler i bestemte tidsrum og zoner, hvor der er mange bl&oslash;de trafikanter. Der skal stilles sikkerhedsm&aelig;ssige krav til de tunge k&oslash;ret&oslash;jers udformning, hastigheden skal s&aelig;nkes, og s&aring; skal trafikkrydsene reguleres og sikres for at skabe bedre og sikrere fremkommelighed for b&aring;de tunge k&oslash;ret&oslash;jer og is&aelig;r bl&oslash;de trafikanter.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Information og dialog</strong></p>
<p>For at sikre de forskellige tiltags succes er det vigtigt b&aring;de at informere om tiltagene samt indg&aring; i dialog med branchen, borgerne og andre relevante parter. Samtidig er det ogs&aring; vigtigt at gennemf&oslash;re kampagner, der b&aring;de er m&aring;lrettet chauff&oslash;rer og bl&oslash;de trafikanter, s&aring; begge grupper er kl&aelig;dt bedre p&aring; i trafikken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der skal ogs&aring; etableres et R&aring;det for Tung Trafik i K&oslash;benhavn, der skal fungere som et forum, hvor vognmandsbranchen, kommunen samt andre relevante akt&oslash;rer kan udveksle viden og erfaringer, der kan bruges fremadrettet i arbejdet med trafiksikkerhed og milj&oslash;venlig vare- og godslevering. R&aring;det skal ogs&aring; st&aring; for at udarbejde en certificeringsordning, som skal indeholde krav til sikkerhed og milj&oslash;venlighed, der gives til tunge trafikanter.</p>

Ansvarlig

Center for Trafik Islands Brygge 37, 2. sal Postboks 450 1505 København V E-mail: trafik@tmf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér