To-timers parkeringszone omkring Lergravsparken metrostation

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

8. december 2014 til 17. january 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. january 2015

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltning har på baggrund af en række henvendelser fra borgere udarbejdet forslag til parkeringszone med 2-timers restriktion omkring Lergravsparkens Metrostation. (se afgrænsning i supplerende materiale). Teknik og Miljøforvaltningen sender på baggrund af ansøgninger forslaget i høring.
Formålet med parkeringszonen er at begrænse pendler- og langtidsparkering i området. 2-timersrestriktionen kommer til at gælde mandag til fredag fra kl. 8 til 19, og restriktionen vil gælde alle, der ikke har licens til zonen. Det vil sige, at restriktionen også gælder besøgende, håndværkere, m.m. 
Beboere kan derimod få udstedt en beboerlicens og således blive undtaget 2-timersrestriktionen.
 
Beboerlicenser kan udstedes gratis til alle, som har adresse i zonen. Der kan udstedes én licens pr. person over 18 år.  Erhvervslicens kan udstedes gratis til virksomheder, som har adresse i zonen. Det gælder dog kun til biler med gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel, samt biler på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel men kun til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport. Der kan udstedes op til fem erhvervslicenser pr. virksomhed. 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse

Få nyt om høringer

Abonnér