To-timers parkeringszone i Vanløse

Høringstype

Andet

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

8. december 2014 til 17. january 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. january 2015

Høringen er lukket

 Lokaludvalget i Vanløse har blandt andet på baggrund af et ønske fra flere grundejerforeninger ansøgt Teknik- og Miljøforvaltningen om at få etableret en parkeringszone med 2-timers restriktion omkring Vanløse Station (se afgrænsning i supplerende materiale). Den nye zone vil udgøre en udvidelse af den eksisterende parkeringszone ved Flintholm Station. Teknik og Miljøforvaltningen sender på baggrund af ansøgningen forslaget i høring.
Formålet med parkeringszonen er at begrænse pendler- og langtidsparkering i området. 2-timersrestriktionen kommer til at gælde mandag til fredag fra kl. 8 til 19, og restriktionen vil gælde alle, der ikke har licens til zonen. Det vil sige, at restriktionen også gælder besøgende, håndværkere, m.m.
Beboere kan derimod få udstedt en beboerlicens og således blive undtaget 2-timersrestriktionen. Beboerlicenser kan udstedes gratis til alle, som har adresse i zonen. Der kan udstedes én licens pr. person over 18 år.  Erhvervslicens kan udstedes gratis til virksomheder, som har adresse i zonen. Det gælder dog kun til biler med gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel, samt biler på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel men kun til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport. Der kan udstedes op til fem erhvervslicenser pr. virksomhed.
Når høringen er afsluttet vil Teknik- og Miljøforvaltningen med baggrund i høringssvarene indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at zonen oprettes - evt. med justeringer afstedkommet af høringssvarene.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse

Få nyt om høringer

Abonnér