Tillæg til Spildevandsplan

Formålet med dette tillæg er at udarbejde det lovmæssige grundlag til etablering af 9 projekter til sikring mod oversvømmelser under ekstreme regnhændelser,

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

13. februar 2012 til 10. april 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. april 2012

Høring ikke åben

Projekterne omfattet af nærværende tillæg til spildevandsplanen, vil alle være etableret inden august 2012, der erfaringsmæssigt er det tidspunkt hvor de kraftigste skybrud forekommer.

Projekterne gennemføres alle efter tidsplan angivet i tabel 1. Det er dog ikke utænkeligt, at KE allerede i januar efter den indledende politiske behandling af tillægget, påbegynder projektering med henblik på udbud allerede i marts 2012.

I det omfang enkelte af projekterne ikke kan stå færdige til juli 2012, vil de blive taget ud af tillægget i forbindelse med den endelige vedtagelse af tillægget og indarbejdet i den kommende spildevandsplan 2012.

Ansvarlig

Center for Park og Natur