Teglværkshavnen tillæg 5 - lokalplan 310-5

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. april 2014 til 30. may 2014

Sagsnummer

2013-0253545

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. may 2014

Høringen er lukket

Lokalplantillægget skal muliggøre, at der indrettes en dagligvarebutik i den eksisterende bygning "Specialstålhallen" samt i den bygning, der opføres på byggefeltet nord for denne. På dette byggefelt skal endvidere opføres et parkeringshus. Lokalplantillægget ændrer derfor anvendelsen for "Specialstålhallen" fra "kulturelle formål" til "serviceerhverv".
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan 310 Teglværkshavnen tillæg 4 og 5 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. september 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. oktober 2014
Tidligere materiale 
Lokalplanforslag 
Hent forslag til tillæg 5 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. april 2014
Teglværkshavnen tillæg 3
Hent tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF 
Teglværkshavnen med tillæg 1 og 2
Hent lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen med tillæg nr. 1 og 2 som PDF
 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Lars Korn, 33 66 13 78

Få nyt om høringer

Abonnér