Snorresgade tillæg 3 - lokalplan 205-3

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal muliggøre at den eksisterende bebyggelse på Snorresgade 22 kan anvendes til serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

4. november 2019 til 18. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. november 2019

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 205 Snorregade med tillæg 1, 2 og 3 som PDF (41 mb)

Borgerrepræsentationen har den 27. februar 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske proces, lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. marts 2020.

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Klagemulighed

Indtil den 21. april 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 3 til lokalplan 205 Snorrgade. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Snorregade tillæg 3 som PDF (5 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 28. oktober 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag og parkering.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 4. november 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  •  Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  •  Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  •  Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 Køenhavn S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 2. december 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér