Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

12. november 2013 til 19. januar 2014

Sagsnummer

2012-25677

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. januar 2014

Høring ikke åben

Københavns og Frederiksberg Kommune har sammen lavet en skybrudsplan, som netop nu er ved at blive konkretiseret. Konkretiseringen består i at planlægge en ny skybruds-infrastruktur, som samlet set skal gøre byen mere robust over for skybrud.

Kloakkerne kan ikke rumme de ekstreme mængder regnvand under skybrud, og derfor skal et sammenhængende net af enten skybrudsboulevarder, grønne grøfter, åbne kanaler eller underjordiske rør lede regnvandet uden om kloakken og hen, hvor det ikke gør skade f.eks. i havnen, søer eller grønne arealer.

I skybrudskonkretiseringerne er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande, hvor der indenfor hvert opland udarbejdes forslag til håndtering af skybrud.

Denne konkretisering omhandler vandoplandet Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård som hermed sendes i offentlig høring forud for den endelige politiske behandling i foråret 2014. Planen er blevet til i samarbejde med Gladsaxe og Gentofte kommune, da flere at de overordnede udfordringer i området krydser kommunegrænserne.

Skybrudskonkretiseringen er ledsaget af en miljøvurdering som belyser eventuelle miljømæssige konsekvenser ved planens gennemførelse. Miljøvurderingen har sin egen høring, hvor genvej til denne kan findes i menuen til højre.
 

Ansvarlig

Center for Park og Natur Jens Trædmark Jensen