Skoledistriktsændringer 2012-13

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

23. juni 2011 til 2. september 2011

Sagsnummer

2011-29271

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. september 2011

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolernes grunddistrikter på baggrund af elevunderlaget og skolernes fysiske kapacitet samt ændringer som følger af tilpasninger af skolestrukturen. På Udvalgsmødet den 8. juni 2011 drøftede udvalget forvaltningens forslag til ændringer af distrikterne gældende for skoleåret 2012-13, som er udarbejdet i samarbejde med de berørte skoler. Under drøftelsen kom enkelte forslag til alternative løsninger frem, som forvaltningen har vurderet i forhold til de bærende principper for skoledistriktsændringer.

Behovet for tilpasninger udspringer af ændringer i skolestrukturen og af, at behovet skifter mellem skolerne, og nogle skoler derfor får for mange elever i deres grunddistrikt. Hvor det er muligt, foreslår forvaltningen - via grunddistriktsændringer - at overføre dette elevunderlag til en nærliggende skole, der enten har plads til disse elever, eller er under udbygning og derfor får plads til eleverne. På denne måde sikres, at alle skolerne fyldes op, og deres fysiske kapacitet udnyttes, før der udbygges mere. Forslagene udarbejdes tillige på baggrund af ønsket om trafiksikre skoleveje, ønsket om blandet elevsammensætning og på baggrund af princippet om mindste mulige indgreb af hensyn til forældrene.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kapacitetsstyring